logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Zapytanie ofertowe - wykonanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej KościanModyfikacja dokumentu2020-07-29 11:57:13Helena Wojciechowska
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - zaprojektowanie i wykonanie na terenie parkingu monitoringu wizyjnego przy ul. Ks. Prym. Wyszyńskiego w KościaniePublikacja dokumentu2020-07-29 08:02:03Regina Mielcarek
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - zaprojektowanie i wykonanie na terenie parkingu monitoringu wizyjnego przy ul. Ks. Prym. Wyszyńskiego w KościanieUtworzenie dokumentu2020-07-29 07:59:36Helena Wojciechowska
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁ 2020R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMModyfikacja dokumentu2020-07-29 07:33:37Tamara Turek
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁ 2020R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMModyfikacja dokumentu2020-07-29 07:32:53Tamara Turek
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁ 2020R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMModyfikacja dokumentu2020-07-29 07:31:34Tamara Turek
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁ 2020R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMModyfikacja dokumentu2020-07-29 07:30:50Tamara Turek
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁ 2020R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMModyfikacja dokumentu2020-07-29 07:29:41Tamara Turek
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁ 2020R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMModyfikacja dokumentu2020-07-29 07:28:35Tamara Turek
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁ 2020R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMModyfikacja dokumentu2020-07-29 07:28:25Tamara Turek
INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA II KWARTAŁ 2020R.UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYMUtworzenie dokumentu2020-07-29 07:26:16Tamara Turek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 1 wraz z liniami telesterowniczymi wModyfikacja dokumentu2020-07-28 15:01:38Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 1 wraz z liniami telesterowniczymi wUtworzenie dokumentu2020-07-28 15:01:24Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 2 wraz z liniami telesterowniczymi w Utworzenie dokumentu2020-07-28 14:47:43Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 2 wraz z liniami telesterowniczymi w Publikacja dokumentu2020-07-28 14:46:46Mieczysław Wojtecki
SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2020 ROKUModyfikacja dokumentu2020-07-28 14:29:20Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2020 ROKUModyfikacja dokumentu2020-07-28 14:26:48Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2020 ROKUModyfikacja dokumentu2020-07-28 14:26:27Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2020 ROKUModyfikacja dokumentu2020-07-28 14:18:15Tamara Turek
SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ 2020 ROKUUtworzenie dokumentu2020-07-28 14:17:08Tamara Turek