logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Przetarg nieograniczony - mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i dróg gruntowych wzmocnionych gruzem ceglano betonowymModyfikacja dokumentu2020-03-02 11:00:10Helena Wojciechowska
Przetarg nieograniczony - mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i dróg gruntowych wzmocnionych gruzem ceglano betonowymModyfikacja dokumentu2020-03-02 10:52:52Helena Wojciechowska
Przetarg nieograniczony - mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i dróg gruntowych wzmocnionych gruzem ceglano betonowymUtworzenie dokumentu2020-03-02 10:43:34Helena Wojciechowska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Kościanie w rejonie ul. PodgórnejUtworzenie dokumentu2020-03-02 09:41:08Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w Kościanie w rejonie ul. PodgórnejPublikacja dokumentu2020-03-02 09:37:50Mieczysław Wojtecki
AccessibilityUtworzenie dokumentu2020-03-01 17:51:55Administrator Systemu
Przetarg nieograniczony - budowa odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i GostyńskiejModyfikacja dokumentu2020-02-28 13:40:45Regina Mielcarek
Przetarg nieograniczony - budowa odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i GostyńskiejModyfikacja dokumentu2020-02-28 13:38:41Helena Wojciechowska
Przetarg nieograniczony - budowa odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej i GostyńskiejModyfikacja dokumentu2020-02-28 13:38:18Helena Wojciechowska
Unieważnienie postępowania - utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicachModyfikacja dokumentu2020-02-28 11:46:25Katarzyna Grześkowiak
Unieważnienie postępowania - utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicachPublikacja dokumentu2020-02-28 11:39:02Regina Mielcarek
Unieważnienie postępowania - utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicachUtworzenie dokumentu2020-02-28 11:38:28Katarzyna Grześkowiak
Zawiadomienie o wyborze oferty "Kościan w XIX wieku - czas przemian"Modyfikacja dokumentu2020-02-28 08:42:17Dariusz Kram
Zawiadomienie o wyborze oferty "Kościan w XIX wieku - czas przemian"Utworzenie dokumentu2020-02-28 08:42:06Dariusz Kram
Zawiadomienie o wyborze oferty "II wojna światowa - drogi do wolności"Modyfikacja dokumentu2020-02-28 08:39:53Dariusz Kram
Zawiadomienie o wyborze oferty "II wojna światowa - drogi do wolności"Utworzenie dokumentu2020-02-28 08:37:38Dariusz Kram
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Kościanie w rejUtworzenie dokumentu2020-02-26 09:30:18Mieczysław Wojtecki
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Kościanie w rejPublikacja dokumentu2020-02-26 09:27:22Mieczysław Wojtecki
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego.Publikacja dokumentu2020-02-26 09:15:00Mieczysław Wojtecki
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonymUtworzenie dokumentu2020-02-26 08:35:43Mieczysław Wojtecki