logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY (USC 24)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 20:05:55Ewa Berus
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY (USC 24)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 20:05:36Ewa Berus
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY (USC 24)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 20:04:52Ewa Berus
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC 31)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 20:01:07Ewa Berus
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC 31)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 19:59:42Ewa Berus
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO (USC 23)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 19:52:49Ewa Berus
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO (USC 23)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 19:51:51Ewa Berus
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE (USC 22)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 18:29:47Ewa Berus
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY (USC 20)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 18:21:52Ewa Berus
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW KOŚCIANA I EWIDENCJI PESEL(USC 32)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 18:12:04Ewa Berus
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC 27)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 18:10:58Ewa Berus
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO (USC 21)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 18:07:12Ewa Berus
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC 27)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 17:58:02Ewa Berus
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW KOŚCIANA I EWIDENCJI PESEL(USC 32)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 17:52:53Ewa Berus
WYDANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO (USC 16)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 17:46:52Ewa Berus
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 37)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 14:23:55Ewa Berus
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 37)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 14:17:31Ewa Berus
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC 27)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 14:12:37Ewa Berus
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 36)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 13:58:43Ewa Berus
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 36)Modyfikacja dokumentu2020-04-03 13:57:09Ewa Berus