logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
REJESTRACJA ZGONU (USC VII)Utworzenie dokumentu2004-01-15 13:54:36
REJESTRACJA ZGONU (USC 7)Utworzenie dokumentu2004-01-15 13:54:36
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (USC 6)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:30:59
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (USC VI)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:30:59
SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM (USC V)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:24:07
SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM (USC 5)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:24:07
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ. (USC 4)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:21:07
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ. (USC IV)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:21:07
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM (USC III)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:14:05
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM (USC 3)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:14:05
ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO.) (USC 2)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:08:36
ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻENSKIEGO.) (USC II)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:08:36
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO) (USC I)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:02:43
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO (USC 1)Utworzenie dokumentu2004-01-15 11:02:43
ZAWARCIE UMOWY NAJMU O OPIEKĘ PRZED ORGANEM GMINY (GM XLIII)Utworzenie dokumentu2004-01-15 07:50:44
ZAWARCIE UMOWY NAJMU O OPIEKĘ PRZED ORGANEM GMINY (GM XLIII)Utworzenie dokumentu2004-01-15 07:50:44
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY (GM XXXVIII)Utworzenie dokumentu2004-01-15 07:48:20
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 19)Utworzenie dokumentu2004-01-15 07:48:20
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANACH MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM 22)Utworzenie dokumentu2004-01-15 07:40:49
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANACH MIESCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM XXXIX)Utworzenie dokumentu2004-01-15 07:40:49