logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (GM XL)Utworzenie dokumentu2004-01-14 13:59:45
DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (GM 20)Utworzenie dokumentu2004-01-14 13:59:45
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM 22)Utworzenie dokumentu2004-01-14 13:56:19
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM XLI)Utworzenie dokumentu2004-01-14 13:56:19
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM XLII)Utworzenie dokumentu2004-01-14 13:53:36
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 21)Utworzenie dokumentu2004-01-14 13:53:36
OKREŚLENIE ZAKRESU RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (GM XLIV)Utworzenie dokumentu2004-01-14 13:34:33
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływaUtworzenie dokumentu2004-01-14 13:23:34
Podstawa prawna działania cz.3Utworzenie dokumentu2004-01-14 08:19:29
Podstawa prawna działania cz.3Modyfikacja dokumentu2004-01-14 08:19:18
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPTACJI POMIESZCZENIA (GM XXXVII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:49:00
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPTACJI POMIESZCZENIA (GM 8)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:49:00
ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU MIESZKALNEGO (GM 11)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:48:52
POŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO ZAJMOWANEGO LOKALU GMINNEGO (GM XXXVI)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:48:52
POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ DO ZAMIESZKANIA (GM XXXV)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:48:44
POTWIERDZENIE POBYTU W LOKALU MIESZKALNYM (GM 10)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:48:44
POZBAWIENIE NAJEMCY UPRAWNIEŃ DO LOKALU GMINNEGO (GM XXXIII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:48:29
POZBAWIENIE NAJEMCY UPRAWNIEŃ DO LOKALU GMINNEGO (GM XXXIII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:48:29
WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU PRZEZ OSOBY BLISKIE WOBEC NAJEMCY (GM XXXII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:48:17
ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Z OSOBAMI, KTÓRE NIE WSTĄPIŁY W STOSUNEK NAJMU (GM 9)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:48:17