logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
ZEZWOLENIE na urządzenie zjazdu z drogi publicznej (IR IV)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:53
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (IR 4)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:53
UZYSKANIE ODSZKODOWANIA z tytułu odniesionej szkody w wyniku złego stanu nawierzchni pasa drogowego (IR V)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:45
UZYSKANIE ODSZKODOWANIA z tytułu odniesionej szkody w wyniku złego stanu nawierzchni pasa drogowego (IR V)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:45
WYDANIE Opinii w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogami (TI V)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:37
ZEZWOLENIE na umieszczenie reklam w pasie drogowym (IR III)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:29
ZEZWOLENIE na umieszczenie reklam w pasie drogowym (IR 3)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:29
WYDANIE ZEZWOLENIA na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potzrebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (IR I)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:19
WYDANIE ZEZWOLENIA na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (IR 1)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:19
WYDANIE ZEZWOLENIA na zajęcie pasa drogowego (IR II)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:12
WYDANIE ZEZWOLENIA na zajęcie pasa drogowego (IR 2)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:12
UZGODNIENIE lokalizacji przyłącza w ciągu drogi gminnej - powiatowej (TI I)Publikacja dokumentu2004-01-07 10:17:03
ZEZWOLENIE na urządzenie zjazdu z drogi publicznej (IR IV)Utworzenie dokumentu2004-01-07 10:16:29
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej (IR 4)Utworzenie dokumentu2004-01-07 10:16:29
UZYSKANIE ODSZKODOWANIA z tytułu odniesionej szkody w wyniku złego stanu nawierzchni pasa drogowego (IR V)Utworzenie dokumentu2004-01-07 10:07:25
UZYSKANIE ODSZKODOWANIA z tytułu odniesionej szkody w wyniku złego stanu nawierzchni pasa drogowego (IR V)Utworzenie dokumentu2004-01-07 10:07:25
WYDANIE Opinii w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogami (TI V)Utworzenie dokumentu2004-01-07 10:04:37
ZEZWOLENIE na umieszczenie reklam w pasie drogowym (IR III)Utworzenie dokumentu2004-01-07 10:01:05
ZEZWOLENIE na umieszczenie reklam w pasie drogowym (IR 3)Utworzenie dokumentu2004-01-07 10:01:05
WYDANIE ZEZWOLENIA na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potzrebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (IR I)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:56:36