logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA (USC XI)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:22
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA (USC 11)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:22
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (USC X)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:08
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (USC 10)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:08
UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO (USC IX)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:55
UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO (USC 9)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:55
SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO (USC VIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:42
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO (USC 8)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:42
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (USC XIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:28
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (ŻONY OJCA) (USC 13)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:28
DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA (USC XIV)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:14
DOKONANIE ZMIANY IMIENIA DZIECKA (USC 14)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:14
UZNANIE OJCOSTWA (USC XV)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:02
UZNANIE OJCOSTWA (USC 15)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:02
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2004Modyfikacja dokumentu2004-02-09 13:28:47
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2004Modyfikacja dokumentu2004-02-09 12:46:32
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2004Modyfikacja dokumentu2004-02-09 12:44:58
SPRZEDAŻ LOKAKU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY (GM XX)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:08:18
WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO (GM 2)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:08:18
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (GM XVII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:07:42