logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (GM XVII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:07:42
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI (GM XVIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:07:33
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI (GM 18)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:07:33
AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, JEŻELI WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ULEGŁA ZMIANIE (GM VI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:07:14
AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, JEŻELI WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ULEGŁA ZMIANIE (GM VI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:07:14
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (ZMIANA NAZWISKA)(GM V)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:07:05
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (ZMIANA NAZWISKA)(GM V)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:07:05
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (SPADKOBRANIE) (GM IV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:58
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (SPADKOBRANIE) (GM IV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:58
BONIFIKATY (ULGI) OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (GM 13)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:39
BONIFIKATY (ULGI) OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (GM III)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:39
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływaModyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:23
OKREŚLENIE ZAKRESU RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (GM XLIV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:18
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 21)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:12
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM XLII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:12
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM XLI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:02
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM 22)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:02
DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (GM 20)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:54
DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (GM XL)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:54
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY (GM XXXVIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:39