logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
WYDANIE ZEZWOLENIA na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (IR 1)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:56:36
WYDANIE ZEZWOLENIA na zajęcie pasa drogowego (IR II)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:44:17
WYDANIE ZEZWOLENIA na zajęcie pasa drogowego (IR 2)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:44:17
UZGODNIENIE lokalizacji przyłącza w ciągu drogi gminnej - powiatowej (TI I)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:40:01
ŚWIADECTWO PRACY, ŚWIADECTWO WYKONYWANIA PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH (OR I)Publikacja dokumentu2004-01-07 09:20:05
ŚWIADECTWO PRACY, ŚWIADECTWO WYKONYWANIA PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH (OR I)Publikacja dokumentu2004-01-07 09:20:05
ŚWIADECTWO PRACY, ŚWIADECTWO WYKONYWANIA PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH (OR I)Modyfikacja dokumentu2004-01-07 09:19:36
ŚWIADECTWO PRACY, ŚWIADECTWO WYKONYWANIA PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH (OR I)Modyfikacja dokumentu2004-01-07 09:19:36
O DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (OŚ XXV)Publikacja dokumentu2004-01-07 09:15:33
O DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (OŚ XXV)Publikacja dokumentu2004-01-07 09:15:33
O DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (OŚ XXV)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:15:20
O DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (OŚ XXV)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:15:20
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (PRZEDSIĘBIORCA, FIRMA, ITP.) (OŚ XXIV)Publikacja dokumentu2004-01-07 09:06:58
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (PRZEDSIĘBIORCA, FIRMA, ITP.) (OŚ XXIV)Publikacja dokumentu2004-01-07 09:06:58
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (PRZEDSIĘBIORCA, FIRMA, ITP.) (OŚ XXIV)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:06:42
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (PRZEDSIĘBIORCA, FIRMA, ITP.) (OŚ XXIV)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:06:42
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA JAKO WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI (OŚ XXIII)Publikacja dokumentu2004-01-07 09:00:29
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA JAKO WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI (OŚ XXIII)Publikacja dokumentu2004-01-07 09:00:29
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA JAKO WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI (OŚ XXIII)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:00:07
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PRZYPADKU, GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA JAKO WŁAŚCICIEL LUB POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI (OŚ XXIII)Utworzenie dokumentu2004-01-07 09:00:07