logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
UCHWAŁA NR XXXIX/454/05 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z 29.12.2005R W SPRAWIE: WYKAZU WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA KOŚCIANA, KTÓRYCH NIE ZREALIZOWANE PLANOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻEModyfikacja dokumentu2006-01-03 15:09:03
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.12.2005 r.Publikacja dokumentu2006-01-03 11:04:05
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.12.2005 r.Modyfikacja dokumentu2006-01-03 11:03:57
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.12.2005 r.Modyfikacja dokumentu2006-01-03 11:00:37
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 29.12.2005 r.Utworzenie dokumentu2006-01-03 10:58:55
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO lub CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (USC XXVIII)Modyfikacja dokumentu2006-01-03 08:48:40
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO lub CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (USC 25)Modyfikacja dokumentu2006-01-03 08:48:40
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO lub CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (USC 25)Modyfikacja dokumentu2006-01-03 08:39:19
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO lub CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (USC XXVIII)Modyfikacja dokumentu2006-01-03 08:39:19
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK - VIII)Publikacja dokumentu2006-01-02 09:25:36
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK VII)Publikacja dokumentu2006-01-02 09:25:36
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK VII)Modyfikacja dokumentu2006-01-02 09:24:29
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK - VIII)Modyfikacja dokumentu2006-01-02 09:24:29
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK - VIII)Publikacja dokumentu2006-01-02 09:17:24
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK VII)Publikacja dokumentu2006-01-02 09:17:24
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK VII)Modyfikacja dokumentu2006-01-02 09:13:51
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK - VIII)Modyfikacja dokumentu2006-01-02 09:13:51
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK - VIII)Modyfikacja dokumentu2006-01-02 09:10:07
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK VII)Modyfikacja dokumentu2006-01-02 09:10:07
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOPublikacja dokumentu2005-12-30 10:36:38