logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 19)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:39
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPTACJI POMIESZCZENIA (GM 8)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:27
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPTACJI POMIESZCZENIA (GM XXXVII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:27
POŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO ZAJMOWANEGO LOKALU GMINNEGO (GM XXXVI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:19
ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU MIESZKALNEGO (GM 11)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:19
POTWIERDZENIE POBYTU W LOKALU MIESZKALNYM (GM 10)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:10
POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ DO ZAMIESZKANIA (GM XXXV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:10
POZBAWIENIE NAJEMCY UPRAWNIEŃ DO LOKALU GMINNEGO (GM XXXIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:02
POZBAWIENIE NAJEMCY UPRAWNIEŃ DO LOKALU GMINNEGO (GM XXXIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:02
ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Z OSOBAMI, KTÓRE NIE WSTĄPIŁY W STOSUNEK NAJMU (GM 9)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:51
WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU PRZEZ OSOBY BLISKIE WOBEC NAJEMCY (GM XXXII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:51
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PRZEZ OSOBY BLISKIE PO ZGONIE NAJEMCY (GM XXXI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:42
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PRZEZ OSOBY BLISKIE PO ZGONIE NAJEMCY (GM XXXI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:42
POTWIERDZENIE WSTĄPIENIA PRZEZ OSOBĘ BLISKĄ W STOSUNEK NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO PO ZGONIE NAJEMCY (GM XXX)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:34
POTWIERDZENIE WSTĄPIENIA PRZEZ OSOBĘ BLISKĄ W STOSUNEK NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO PO ZGONIE NAJEMCY (GM XXX)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:34
WYRAŻENIE ZGODY NA ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA (GM XXIX)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:24
WYDANIE ZGODY NA ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA (GM 7)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:24
WYDANIE ZGODY NA PODNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO (GM 6)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:15
WYRAŻENIE ZGODY NA PODNAJEM LOKALU GMINNEGO (GM XXVIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:15
ZAMIANA Z URZĘDU (GM XXVII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:04:07