logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (SPADKOBRANIE) (GM IV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:58
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (SPADKOBRANIE) (GM IV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:58
BONIFIKATY (ULGI) OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (GM 13)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:39
BONIFIKATY (ULGI) OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (GM III)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:39
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływaModyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:23
OKREŚLENIE ZAKRESU RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (GM XLIV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:18
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 21)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:12
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM XLII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:12
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM XLI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:02
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM 22)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:06:02
DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (GM 20)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:54
DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (GM XL)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:54
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY (GM XXXVIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:39
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 19)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:39
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPTACJI POMIESZCZENIA (GM 8)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:27
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPTACJI POMIESZCZENIA (GM XXXVII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:27
POŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO ZAJMOWANEGO LOKALU GMINNEGO (GM XXXVI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:19
ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU MIESZKALNEGO (GM 11)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:19
POTWIERDZENIE POBYTU W LOKALU MIESZKALNYM (GM 10)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:10
POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ DO ZAMIESZKANIA (GM XXXV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 15:05:10