logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOUtworzenie dokumentu2005-12-30 10:35:37
POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (ZK VII)Publikacja dokumentu2005-12-30 10:14:49
POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (ZK VII)Publikacja dokumentu2005-12-30 10:14:49
UCHWAŁA NR XXXIX/453/05 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DN. 29.12.2005R W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA NA 2005R.Utworzenie dokumentu2005-12-30 10:08:25
UCHWAŁA NR XXXIX/454/05 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z 29.12.2005R W SPRAWIE: WYKAZU WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA KOŚCIANA, KTÓRYCH NIE ZREALIZOWANE PLANOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻEUtworzenie dokumentu2005-12-30 10:06:32
BUDŻET MIASTA KOŚCIANA NA 2006 ROKUtworzenie dokumentu2005-12-30 10:05:57
UDZIELANIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAMELDOWANYCH NA TERENIE KOŚCIANA (USC XXXVI)Publikacja dokumentu2005-12-30 10:04:10
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW KOŚCIANA I EWIDENCJI PESEL(USC 32)Publikacja dokumentu2005-12-30 10:04:10
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC XXXV)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:58:13
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC 31)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:58:13
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (USC XXXIII)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:57:57
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (USC 29)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:57:57
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH (USC XLIII)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:57:40
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 37)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:57:40
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH – W ZWIĄZKU Z UTRATĄ (USC XLII)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:57:31
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH - WYMIANA (USC XLI)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:57:22
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH (USC XL)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:57:12
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH (USC 36)Publikacja dokumentu2005-12-30 09:57:12
UDZIELANIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAMELDOWANYCH NA TERENIE KOŚCIANA (USC XXXVI)Modyfikacja dokumentu2005-12-30 09:54:09
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW KOŚCIANA I EWIDENCJI PESEL(USC 32)Modyfikacja dokumentu2005-12-30 09:54:09