logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU GMINNEGO W DRODZE PRZETARGU (GM XII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:20:15
WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU GMINNEGO W DRODZE PRZETARGU (GM XII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:20:15
WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU GMINNEGO NA OKRES DO TRZECH LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ (GM XI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:19:16
WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU GMINNEGO NA OKRES DO TRZECH LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ (GM XI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:19:16
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (W TRYBIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI) (GM X)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:17:23
WYKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (GM 14)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:17:23
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ (GM 1)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:16:16
NABYCIE GRUNTÓW W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ (GM IX)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:16:16
AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, JEŻELI WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ULEGŁA ZMIANIE (GM VI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:11:33
AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, JEŻELI WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ULEGŁA ZMIANIE (GM VI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:11:33
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (ZMIANA NAZWISKA)(GM V)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:10:44
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (ZMIANA NAZWISKA)(GM V)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:10:44
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (SPADKOBRANIE) (GM IV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:10:05
ZMIANA STANU PRAWNEGO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (SPADKOBRANIE) (GM IV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 14:10:05
BONIFIKATY (ULGI) OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (GM 13)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:58:30
BONIFIKATY (ULGI) OD OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (GM III)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:58:30
NABYCIE GRUNTÓW NA CELE INWESTYCYJNE W DRODZE PRZETARGU (BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE)(GM VIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:27:26
NABYCIE GRUNTÓW NA CELE INWESTYCYJNE W DRODZE PRZETARGU (BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE)(GM VIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:27:26
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIModyfikacja dokumentu2004-02-05 13:25:50
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIModyfikacja dokumentu2004-02-05 13:25:50