logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIModyfikacja dokumentu2004-02-05 13:24:19
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCIModyfikacja dokumentu2004-02-05 13:24:19
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływaModyfikacja dokumentu2004-02-05 13:11:35
OKREŚLENIE ZAKRESU RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (GM XLIV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:11:22
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 21)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:11:14
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM XLII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:11:14
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM XLI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:11:06
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM 22)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:11:06
DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (GM 20)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:10:59
DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (GM XL)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:10:59
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANACH MIESCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM XXXIX)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:10:49
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANACH MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM 22)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:10:49
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 19)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:10:34
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY (GM XXXVIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:10:34
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływaModyfikacja dokumentu2004-02-05 13:03:58
OKREŚLENIE ZAKRESU RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO (GM XLIV)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:02:40
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM 21)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:01:07
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (GM XLII)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 13:01:07
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM XLI)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 12:59:55
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (GM 22)Modyfikacja dokumentu2004-02-05 12:59:55