logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA NA 2006 ROKModyfikacja dokumentu2005-12-15 10:00:00
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 30.11.2005R.Publikacja dokumentu2005-12-13 14:57:31
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 30.11.2005R.Modyfikacja dokumentu2005-12-13 09:55:38
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 30.11.2005R.Modyfikacja dokumentu2005-12-13 09:47:47
UKŁAD JEDNOSTKOWY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA STAN NA 30.11.2005R.Modyfikacja dokumentu2005-12-13 09:27:16
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŚMIGIELSKIEJPublikacja dokumentu2005-12-12 12:52:45
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŚMIGIELSKIEJUtworzenie dokumentu2005-12-12 12:52:01
UNIEWAŻNIENIE KONKURSUPublikacja dokumentu2005-12-12 09:05:14
UNIEWAŻNIENIE KONKURSUUtworzenie dokumentu2005-12-12 09:04:29
OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU POD GARAŻ NA OSIEDLU SIKORSKIEGOPublikacja dokumentu2005-12-07 14:06:11
OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU POD GARAŻ NA OSIEDLU SIKORSKIEGOUtworzenie dokumentu2005-12-07 14:05:23
Podstawa prawna działania cz. 2Publikacja dokumentu2005-12-07 10:15:41
Podstawa prawna działania cz. 2Modyfikacja dokumentu2005-12-07 10:15:24
UCHWAŁA NR XXXVII/427/05 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 24 LISTOPADA 2005R.Publikacja dokumentu2005-12-05 13:03:56
UCHWAŁA NR XXXVII/427/05 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 24 LISTOPADA 2005R.Modyfikacja dokumentu2005-12-05 08:42:07
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY (USC XXXII)Publikacja dokumentu2005-12-02 11:15:38
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY (USC 28)Publikacja dokumentu2005-12-02 11:15:38
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC XXXI)Publikacja dokumentu2005-12-02 11:15:28
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC 27)Publikacja dokumentu2005-12-02 11:15:28
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE (USC XXIX)Publikacja dokumentu2005-12-02 11:15:18