logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK VII)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:18:14
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK VII)Utworzenie dokumentu2004-01-08 11:17:43
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (ZK - VIII)Utworzenie dokumentu2004-01-08 11:17:43
Podstawa prawna działaniaPublikacja dokumentu2004-01-08 11:14:36
Podstawa prawna działaniaModyfikacja dokumentu2004-01-08 11:14:27
POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (ZK VII)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:14:12
POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (ZK VII)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:14:12
POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (ZK VII)Utworzenie dokumentu2004-01-08 11:14:02
POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (ZK VII)Utworzenie dokumentu2004-01-08 11:14:02
UDZIELANIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAMELDOWANYCH NA TERENIE KOŚCIANA (USC XXXVI)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:09:06
UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW KOŚCIANA I EWIDENCJI PESEL(USC 32)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:09:06
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC XXXV)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:08:56
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC 31)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:08:56
POŚWIADCZENIE ŻYCIA OSOBOM POBIERAJĄCYM RENTY ZAGRANICZNE (USC XXXIV)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:08:44
POŚWIADCZENIE ŻYCIA OSOBOM POBIERAJĄCYM RENTY ZAGRANICZNE (USC 30)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:08:44
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (USC XXXIII)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:08:32
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (USC 29)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:08:32
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY (USC XXXII)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:08:17
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY (USC 28)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:08:17
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC XXXI)Publikacja dokumentu2004-01-08 11:08:07