logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Podstawa prawna działaniaModyfikacja dokumentu2004-01-08 10:44:30
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC XXXV)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:42:01
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (USC 31)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:42:01
Podstawa prawna działaniaPublikacja dokumentu2004-01-08 10:40:59
Podstawa prawna działaniaModyfikacja dokumentu2004-01-08 10:40:46
Podstawa prawna działaniaPublikacja dokumentu2004-01-08 10:37:40
Podstawa prawna działaniaModyfikacja dokumentu2004-01-08 10:37:25
POŚWIADCZENIE ŻYCIA OSOBOM POBIERAJĄCYM RENTY ZAGRANICZNE (USC XXXIV)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:34:53
POŚWIADCZENIE ŻYCIA OSOBOM POBIERAJĄCYM RENTY ZAGRANICZNE (USC 30)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:34:53
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (USC XXXIII)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:29:07
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (USC 29)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:29:07
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY (USC XXXII)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:20:54
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY (USC 28)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:20:54
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC XXXI)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:09:22
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 6 MIESIĘCY (USC 27)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:09:22
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY (USC XXX)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:07:42
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO lub CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (USC 25)Modyfikacja dokumentu2004-01-08 10:04:43
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO lub CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE (USC XXVIII)Modyfikacja dokumentu2004-01-08 10:04:43
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE (USC XXIX)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:02:36
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE (USC 26)Utworzenie dokumentu2004-01-08 10:02:36