logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
TESTAMENT (USC 18)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:04:08
TESTAMENT (USC XIX)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:04:08
SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM (USC V)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:03:39
SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM (USC 5)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:03:39
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ. (USC 4)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:03:24
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ. (USC IV)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:03:24
ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻENSKIEGO.) (USC II)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:03:10
ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO.) (USC 2)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:03:10
USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO (USC XII)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:34
ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO (USC 12)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:34
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA (USC XI)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:22
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA (USC 11)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:22
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (USC X)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:08
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (USC 10)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:02:08
UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO (USC IX)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:55
UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO (USC 9)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:55
SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO (USC VIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:42
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO (USC 8)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:42
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (USC XIII)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:28
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (ŻONY OJCA) (USC 13)Modyfikacja dokumentu2004-02-09 14:01:28