logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
BudżetUtworzenie dokumentu2003-11-05 20:07:16
Dokumentacja kontroliPublikacja dokumentu2003-11-05 20:03:36
Dokumentacja kontroliUtworzenie dokumentu2003-11-05 20:03:22
DOkumentacja kontroliPublikacja dokumentu2003-11-05 20:01:14
DOkumentacja kontroliUtworzenie dokumentu2003-11-05 20:00:55
BudżetPublikacja dokumentu2003-11-05 19:55:15
BudżetUtworzenie dokumentu2003-11-05 19:55:04
MajątekPublikacja dokumentu2003-11-05 19:53:15
MajątekUtworzenie dokumentu2003-11-05 19:53:03
Ewidencje i rejestryPublikacja dokumentu2003-11-05 19:50:32
Ewidencje i rejestryUtworzenie dokumentu2003-11-05 19:50:07
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r.Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 30.06.2002r. do 30.06.2003r.Publikacja dokumentu2003-11-05 15:06:50
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r. Informacja o mieniu, stanowiącym własność miasta Kościana.Publikacja dokumentu2003-11-05 15:05:47
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r. Informacja o mieniu, stanowiącym własność miasta Kościana.Modyfikacja dokumentu2003-11-05 15:00:17
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r.Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 30.06.2002r. do 30.06.2003r.Modyfikacja dokumentu2003-11-05 14:58:06
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r. Informacja o mieniu, stanowiącym własność miasta Kościana.Modyfikacja dokumentu2003-11-05 14:54:09
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r. Informacja o mieniu, stanowiącym własność miasta Kościana.Modyfikacja dokumentu2003-11-05 14:52:26
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r.Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 30.06.2002r. do 30.06.2003r.Utworzenie dokumentu2003-11-05 14:49:31
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r. Informacja o mieniu, stanowiącym własność miasta Kościana.Modyfikacja dokumentu2003-11-05 14:46:56
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r. Informacja o mieniu, stanowiącym własność miasta Kościana.Utworzenie dokumentu2003-11-05 13:38:56