logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIAPublikacja dokumentu2003-11-05 09:34:26
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIAModyfikacja dokumentu2003-11-05 09:34:17
WYDZIAŁ FINANSOWYREFERAT PODATKÓW I OPŁATPublikacja dokumentu2003-11-04 15:12:06
WYDZIAŁ FINANSOWYREFERAT PLANOWANIA, BUDZETU I ANALIZ EKONOMICZNYCHPublikacja dokumentu2003-11-04 15:11:26
Dyrektor Sp ZOZPublikacja dokumentu2003-11-04 12:58:27
Dyrektor Sp ZOZUtworzenie dokumentu2003-11-04 12:58:17
Dyrektorzy samorządowych przedszkoliPublikacja dokumentu2003-11-04 12:53:31
Dyrektorzy samorządowych przedszkoliUtworzenie dokumentu2003-11-04 12:53:14
Dyrektorzy instytucji kulturyPublikacja dokumentu2003-11-04 12:09:59
Dyrektorzy instytucji kulturyUtworzenie dokumentu2003-11-04 12:09:24
Prowadzone rejestryPublikacja dokumentu2003-11-04 07:55:46
Prowadzone rejestryUtworzenie dokumentu2003-11-04 07:50:20
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIAPublikacja dokumentu2003-11-03 22:38:54
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIAModyfikacja dokumentu2003-11-03 22:38:47
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIAModyfikacja dokumentu2003-11-03 22:35:30
ZADANIA, STANOWISKA, UCHWAŁYPublikacja dokumentu2003-11-03 22:33:39
ZADANIA, STANOWISKA, UCHWAŁYUtworzenie dokumentu2003-11-03 22:33:31
BUDŻET I INWESTYCJEPublikacja dokumentu2003-11-03 22:27:47
BUDŻET I INWESTYCJEUtworzenie dokumentu2003-11-03 22:27:40
DOKUMENTACJA KONTROLIPublikacja dokumentu2003-11-03 22:26:28