logo logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
POZBAWIENIE NAJEMCY UPRAWNIEŃ DO LOKALU GMINNEGO (GM XXXIII)Modyfikacja dokumentu2004-01-13 14:08:54
POZBAWIENIE NAJEMCY UPRAWNIEŃ DO LOKALU GMINNEGO (GM XXXIII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:06:00
POZBAWIENIE NAJEMCY UPRAWNIEŃ DO LOKALU GMINNEGO (GM XXXIII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:06:00
POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ DO ZAMIESZKANIA (GM XXXV)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:03:14
POTWIERDZENIE POBYTU W LOKALU MIESZKALNYM (GM 10)Utworzenie dokumentu2004-01-13 14:03:14
ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU MIESZKALNEGO (GM 11)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:58:58
POŚWIADCZENIE O POSIADANIU TYTUŁU PRAWNEGO DO ZAJMOWANEGO LOKALU GMINNEGO (GM XXXVI)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:58:58
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPTACJI POMIESZCZENIA (GM XXXVII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:57:17
ZAWARCIE UMOWY NAJMU PO WYKONANIU ADAPTACJI POMIESZCZENIA (GM 8)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:57:17
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (GM XVII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:40:22
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (GM XVII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:40:22
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI (GM XVIII)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:36:40
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI (GM 18)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:36:40
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI (GM XIX)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:33:51
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI (GM 17)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:33:51
SPRZEDAŻ LOKAKU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY (GM XX)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:31:16
WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO (GM 2)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:31:16
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI (GM 3)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:29:19
POTWIERDZENIE SPŁATY NALEŻNOŚCI WPISANEJ NA HIPOTEKĘ (GM XXI)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:29:19
CESJA UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU (GM XVI)Utworzenie dokumentu2004-01-13 13:25:32