logo logo
logo bip
Biuro Finansowo - Księgowe

Biuro Finansowo - Księgowe

 

 

 

  

Biuro Finansowo – Księgowe

 

Kierownik:         Hanna Węgierska - Skiba  

                          pok. nr 115 (I piętro)

                          tel. (0-65) 512 14 66 wew. 202

                          e-mail: hanna.wegierska@koscian.pl

                         

 

Pracownicy Biura:

 

Inspektor Wiesława Szulc  

pok. nr 115 (I piętro)

tel. (0-65) 512 14 66 wew. 201

e-mail: wieslawa.szulc@koscian.eu

 

 

Inspektor Beata Czaińska  

pok. nr 115 (I piętro)

tel. (0-65) 512 14 66 wew. 201

e-mail: beata.czainska@koscian.eu

 

 

Inspektor Agnieszka Frydryszak  

pok. nr 115 (I piętro)

tel. (0-65) 512 14 66 wew. 201

e-mail: agnieszka.frydryszak@koscian.eu

 

 Inspektor Jolanta Frankiewicz  

pok. nr 115 (I piętro)

tel. (0-65) 512 14 66 wew. 202

e-mail: jolanta.frankiewicz@koscian.eu

 

Zadania Biura Finansowo  - Księgowego:

prowadzenie ewidencji księgowej urzędu; sporządzanie sprawozdań jednostkowych urzędu (budżetowych, finansowych, opisowych); ewidencja i rozliczanie podatku VAT; sporządzanie i aktualizacja planów finansowych urzędu na podstawie przyjętego budżetu gminy i jego zmian; rozliczanie inwestycji finansowanych ze środków urzędu; prowadzenie ewidencji mienia komunalnego; nadzór i rozliczanie inwentaryzacji urzędu; rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych; rozliczanie pod względem formalno – rachunkowym dotacji udzielanych przez gminę; przyjmowanie z wydziałów urzędu wniosków dotyczących zmian planu finansowego urzędu celem sprawdzenia prawidłowości zmiany z punktu widzenia przekroczenia paragrafów wydatków; przyjmowanie z wydziałów urzędu materiałów do projektu budżetu na rok następny, przygotowanie wykazu wydatków, które nie wygasają z upłynięciem roku budżetowego < więcej - patrz Regulamin Organizacyjny>