logo logo
logo bip
Biuro Zamówień Publicznych

Biuro Zamówień Publicznych

   

 Pracownicy Biura Zamówień Publicznych

 

Kierownik :     Regina Mielcarek

pok. nr 204 (II piętro)

tel. (65) 511 43 45

tel. (65) 512 14 66 wew. 305

e-mail: bzp@koscian.pl

e-mail: regina.mielcarek@koscian.eu

Pracownicy Biura:

Inspektor -         Helena Wojciechowska

pok. nr 204 (II piętro)

tel. (65) 511 43 45

tel. (65) 512 14 66 wew. 306

e-mail: helena.wojciechowska@koscian.eu

Inspektor -   Katarzyna Grześkowiak

pok. nr 204 (II piętro)

tel. (65) 511 43 45

tel. (65) 512 14 66 wew. 306

e-mail: katarzyna.grzeskowiak@koscian.eu

  

Zadania Biura Zamówień Publicznych:

1)      prowadzenie spraw związanych  z udzieleniem zamówień publicznych przez urząd a w szczególności:

a)      opracowanie rocznego planu zamówień publicznych,

b)      przeprowadzanie postępowań,

c)      przygotowywanie umów o zamówienie publiczne przy współpracy wydziałów,

d)     sporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,

2)      prowadzenie rejestrów: zamówień publicznych, umów o zamówienie publiczne, porozumień o zamówienie publiczne,

3)      nadzór nad stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych  gminy w zakresie zleconym przez burmistrza,

4)      szkolenie pracowników urzędu w zakresie stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

5)      przygotowanie szczegółowych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.