logo logo
logo bip
Samodzielne stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych

Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych
                 - stanowisko jednoosobowe -
 
 
Pełnomocnik:            Beata Ścigała
                                pok. nr 207 (II piętro)
                                tel. 0-65 512 28 22
                                tel. 0-65 512 14 66 wew. 312
                                e-mail: in@koscian.pl 
 
 
Zadania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych:
 
pokój nr 2 (parter) - zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, systemów i sieci teleinformatycznych oraz zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu
Więcej informacji - Regulamin Organizacyjny: http://bip.koscian.pl/index.php?pid=122