logo logo
logo bip
Urząd Stanu Cywilnego

strona USC

 
  

Urząd Stanu Cywilnego

 

ul.  Bernardyńska 2, pokój nr 103 ( I piętro )

 

 

Kierownik:            Ewa Berus

                          tel. 501 97 66 07 

                          e-mail: soo@koscian.pl

 

 

Z-ca Kierownika Aneta Mierzyńska  

                          tel. 501 97 66 07 

                          e-mail: soo@koscian.pl

 

Pracownicy Biura:

Podinspektor Ewelina Pikosz

tel. 501 97 42 81

 

Podinspektor Adrianna Dworczak

tel. 501 97 42 81

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

Młodszy Referent Żaneta Olszewska

tel. 501 97 57 28

 

DOWODY OSOBISTE 

 

Inspektor Anna Majchrzak  

tel.  501 97 57 28

 

 Inspektor Paweł Smudziński   

tel.  501 97 57 28

 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi oraz sprawami związanymi z rejestracją stanu cywilnego. W tym:

rejestracja zdarzeń dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca). Transkrypcja i odtwarzanie aktów, sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie odpisów, prowadzenie spraw związanych ze zmianą imienia i nazwiska, organizowanie uroczystości związanych z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, .prowadzenie spraw związanych z ewidencja ludności (sprawy meldunkowe), prowadzenie rejestru wyborców oraz spraw związanych z wyborami, udzielanie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie miasta Kościana, wydawanie zaświadczeń  na podstawie akt ewidencji ludności i dowodów osobistych, wydawanie dowodów osobistych.

 

< więcej - patrz Regulamin Organizacyjny>