logo logo
logo bip
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
 
Naczelnik:
                          Irena Tomczak
pok. nr 202 (II piętro)
tel. 65 512 22 23
tel. 65 512 14 66 wew. 302
 
Zastępca Naczelnika:
                         
                          Hubert Jordeczka
pok. nr 202 (II piętro)
tel. 65 512 22 23
tel. 65 512 14 66 wew. 303
           ek@koscian.pl
 
 
Pracownicy Wydziału:
                       
Marta Kasprzak
pok. nr 203 (II piętro)
tel. 65 512 22 23
tel. 65 512 14 66 wew. 304
                          e-mail: marta.kasprzak@koscian.eu
 
 
 
Agata Łakoma
pok. nr 203 (II piętro)
tel. 65 512 22 23
tel. 65 512 14 66 wew. 304
                          e-mail: agata.lakoma@koscian.eu
 
 
 
Anna Łakoma
pok. nr 203 (II piętro)
tel. 65 512 22 23
tel. 65 512 14 66 wew. 304
                          e-mail: anna.lakoma@koscian.eu
 
 
 
Kinga Rzegocka-Stasiak
pok. nr 202 (II piętro)
tel. 65 512 22 23
tel. 65 512 14 66 wew. 303
                          e-mail: kinga.rzegocka-stasiak@koscian.eu
 
 
 
 
 
Zadania Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
 
Prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem przez Miasto Kościan roli organu prowadzącego dla przedszkoli i szkół. Prowadzenie spraw dotyczących profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Prowadzenie działań wspierających i promujących kulturę, kulturę fizyczną, sport i turystykę we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
Więcej informacji Regulamin Organizacyjny.