logo logo
logo bip
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego


                                      

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

 

Naczelnik:      Jarosław Postaremczak

                        pok. nr 2 (parter)

                        tel. 65 512 11 11

                        tel. 65 512 14 66 wew. 106

                        e-mail: jaroslaw.postaremczak@koscian.eu 

                                    gm@koscian.pl

     

 

Pracownicy Wydziału: 

 

Jerzy Bolanowski - główny specjalista  

                        pok. nr 1 (parter)

                        tel. 65 512 11 11

                        tel. 65 512 14 66 wew. 105

e-mail: jerzy.bolanowski@koscian.eu    

 

Mieczysław Wojtecki - inspektor  

                        pok. nr 1 (parter)

                        tel. 65 512 11 11

                        tel. 65 512 14 66 wew. 104

e-mail: mieczyslaw.wojtecki@koscian.eu  

 

Magdalena Rychel - Swojak - inspektor  

                        pok. nr 1 (parter)

                        tel. 65 512 11 11

                        tel. 65 512 14 66 wew. 105

e-mail: magdalena.rychel@koscian.eu    

 

Agnieszka Maćkowska - podinspektor  

                        pok. nr 1 (parter)

                        tel. 65 512 11 11

                        tel. 65 512 14 66 wew. 105

e-mail: agnieszka.mackowska@koscian.eu    

 

Sylwia Nisiewicz - podinspektor  

                        pok. nr 1 (parter)

                        tel. 65 512 11 11

                        tel. 65 512 14 66 wew. 104

e-mail: sylwia.nisiewicz@koscian.eu    

 

Katarzyna Kaźmierczak - podinspektor  

                        pok. nr 1 (parter)

                        tel. 65 512 11 11

                        tel. 65 512 14 66 wew. 104

e-mail: katarzyna.kazmierczak@koscian.eu    

 

Mikołaj Grabowski - podinspektor  

                        pok. nr 1 (parter)

                        tel. 65 512 11 11

                        tel. 65 512 14 66 wew. 105

e-mail: mikolaj.grabowski@koscian.eu    

 

 

 

Zadania Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego:

 

Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, podziały nieruchomości, opieka i ochrona zabytków, opłata adiacencka, najem i dzierżawa mienia gminnego, administrowanie obiektami gminnymi, przydział lokali mieszkalnych, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż nieruchomości gruntowych, nabywanie nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości.

(szczegóły  Regulamin Organizacyjny )