logo logo
logo bip

Wybory

1/ Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

 

2/ Zarządzenie Nr 537/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

3/ Obwody Głosowania:

4/ Obwodowe Komisje Wyborcze