logo logo
logo bip
1/ POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - pobierz
 
2/  Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - pobierz
 
3/  Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - pobierz
OBWODY I OKRĘGI
 
1/ Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 25 kwietnia 2019 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji - pobierz
 
 
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
 
1/ Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotyczącą możliwości dokonywania przez pełnomocników komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz terminie ewentualnego losowania składów - pobierz
 
2/  POSTANOWIENIE NR 101/2019  Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kościan - pobierz