logo logo
logo bip
2011

Wybory

1/ - Kalendarz wyborczy - Kalendarz
 
2/ - Państwowa Komisja Wyborcza: www.pkw.gov.pl
 
3/ - Okręgowa Komisja Wyborcza w Kaliszu
 
- Informacja o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu, siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach - Komunikat
4/ - Plakatowanie
- Zarządzenie Nr 125/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. - Zarządzenie nr 125
5/ - Głosowanie przez wyborców niepełnosprawnych
 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - Informacja
6/ - Obwody głosowania
- Uchwała nr VIII/79/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Kościana w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. - Uchwała nr VIII/79/11
 
- Uchwała Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kościana. - Uchwała nr VIII/80/11 , Załącznik
 
- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 września 2011 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. Obwieszczenie
7/ - Obwodowe Komisje Wyborcze 
- Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - wzór
 
- Informacja o publicznym losowaniu do obwodowych komisji wyborczych INFORMACJA
 
- Zarządzenie w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych -  Zarządzenie, załącznik
 
- UCHWAŁA  NR 4/11 OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  NR 13 W KOŚCIANIE Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA  2011r. w sprawie: godziny rozpoczęcia głosowania w obwodzie nr 13 znajdującym się w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym przy Pl. Paderewskiego 1a w Kościanie. Uchwała