logo logo
logo bip

2015

WYBORY

 

1) Zarządzenie Nr 118/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyznaczania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

2) Uprawnienia wyborców 

Uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje na temat uprawnień wyborców związane z udziałem w głosowaniu w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zostały umieszczone na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Link: http://parlament2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5_Serwis_Informacyjny_PKW

W przypadku gdy zamieszczone informacje okażą się niewystarczające prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonów: 65 512 31 96, 65 512 11 11 wew. 104

3) Obwodowe Komisje Wyborcze

     - komunikat Burmistrza Miasta Kościana w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych,    druk zgłoszenia 

     - składy obwodowych komisji wyborczych 

4) Obwody głosowania

     -  Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Kościana odrębnych obwodów głosowania

     -  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 21 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania...