logo logo
logo bip
2010

Zarządzenie Nr 611/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie: powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr   611/10

Burmistrza Miasta Kościana

                                               z dnia 2 czerwca 2010r.

 

w sprawie: powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych.

                

            Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 467) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta Kościana w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Składy komisji stanowią załączniki od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Kościana oraz w siedzibach tych komisji.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA Z DNIA 31.05.2010R. W SPRAWIE LOSOWANIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

INFORMACJA Burmistrza Miasta Kościana z dnia 12 maja 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Po

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Informujemy, że istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika. Szczegółowe informacje:
 
Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych mogą zgłaszać spośród wyborców danej gminy pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów lub upoważnione przez nich osoby.

            Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim Kościana, pok. 106, Ip. w terminie do dnia 28.05.2010r.:

                                               - poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00

                                               - wtorek – piątek w godz. 715-1515

Zarządzenie Nr 593/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wybor

Zarządzenie Nr 593/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.