logo logo
logo bip

Wybory


1/ Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
 
2/ Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
3/ Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
 
    - Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
    - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
    - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej (spisy wyborców)
    - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
     - Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 
 
4/ Zarządzenie Nr 52/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetó wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
 
5/ OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościana z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
 
6/ Obwodowe Komisje Wyborcze
   komunikat Burmistrza Miasta Kościana w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kościana
   druk zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 
   - Zarządzenie Nr. 69/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych