logo logo
logo bip

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU (WYCIĄG) z dnia 22 listopada 2014 r.  wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU (WYCIĄG)  dnia 23 listopada 2014 r.  wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

 

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z wyników głosowania na Burmistrza Miasta Kościana

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z wyników głosowania do Rady Miejskiej Kościana

 

 1/ Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

2/ Zarządzenie Nr 630/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

3/ Obwody i Okręgi Wyborcze :

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 2 września 2014 r - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, ilczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej - Obwieszczenie

- Uchwała Nr XXXIII/358/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - Uchwała

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 14 października 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - pobierz

4/ Miejska Komisja Wyborcza

- Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie - pobierz

- Informacja  Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 26.09.2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji kandydatów - pobierz

- KOMUNIKAT w sprawie przyznania przez Miejską Komisję Wyborczą w Kościanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy kandydatów na radnych. - pobierz

- KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 21 października 2014r.  o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.- pobierz

- OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Kościana w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. - pobierz

- OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Kościana w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - pobierz

5/ Obwodowe Komisje Wyborcze

- komunikat Burmistrza Miasta Kościana w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kościana w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - pobierz

- druk zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - pobierz

-  Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 17.10.2014r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kościana - pobierz

- Uchwała nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 21 października 2014 r.w sprawie powołanie na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych ... - pobierz , załączniki