logo logo
logo bip

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

1/ Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

 2/ Zarządzenie Nr 681/18 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

3/ KOMUNIKAT Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z 10 września 2018r. - dyżury Komisji - pobierz

4/ Sprawdź siedzibę komisji wyborczej - mapa ,  (Szukaj -> Obiekty -> Kategoria Wybory) lub (Szukaj -> Adresy -> Pokaż siedzibę komisji wyborczej)  

5/ OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 28 września 2018 r. o o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej Kościana zarządzonych na dzień 21 października 2018 - pobierz

6/ OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Kościana zarządzonych na dziań 21 października 2018r. - pobierz

7/ OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 6 października 2018r. - pobierz

8/ OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego - pobierz 

9/ OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego - pobierz 

10/ OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego 

   - pobierz

8/ Obwody i Okręgi Wyborcze :

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościana z dnia 21 sierpnia 2018 r - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, ilczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej - Obwieszczenie

- Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie dla wyborów do Rady Powiatu Kościańskiego. - pobierz

- Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia  wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. - pobierz

- Uchwała Nr XXXV/373/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Kościan w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Uchwała

- OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościana z dnia 18 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. - pobierz

- INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 17 października 2018 r  

 

9/ Miejska Komisja Wyborcza 

- Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie - pobierz

- Informacja o I posiedzeniu komisji - pobierz

- Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12.09.2018 o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie - pobierz

-Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12.09.2018 o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji kandydatów. - pobierz

- Postanowienie o zmianie w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej  - pobierz

- Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 18.10.2018 r. o terminach dyżurów Komisji w dniach 20,21 października 2018  - pobierz

- Uchwała Nr 11/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. - pobierz  

   

10/ Obwodowe Komisje Wyborcze

- Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Miejskim Kościana, Al. Kościuszki 22 , pok. 106, I piętro w terminie do 21.09.2018 roku w godzinach:

poniedziałek - 7:15-16:15

wtorek - czwartek - 7:15 - 15:15

piątek - 7:15 - 14:15 

- INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 24 września 2018 r (w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ). - pobierz

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kościan - pobierz

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 11 w mieście Kościan - pobierz

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 12 w mieście Kościan - pobierz

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 10 w mieście Kościan - pobierz

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 11 w mieście Kościan - pobierz