logo logo
logo bip
I Liceum Ogólnokształcące

ogłoszenie o wyniku postępowania

             Ogłoszenie o Wyniku Postępowania

 

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na najem pomieszczenia na sklepik spożywczy z możliwością zaplecza gastronomicznego przyjęto ofertę, 

Krzysztof Sikora  Os. Konstytucji 3 Maja 33/5, 64-000 Kościan  za cenę  320,00 zł .