logo logo
logo bip
Miejska Biblioteka Publiczna

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Kościan, 28.09.2015 r.

Znak sprawy 26.26.2015

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego  na dostawę książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci przyjęto ofertę Firmy Super Siódemka Lucjan Wypych , Spółka Jawna , 60-012 Poznań, ul. Opłotki za kwotę  4.738,00 zł (brutto).


z up. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie

/-/ Hanna Kaczmarek

Kierownik działu Zbiorów dla Dorosłych

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30000 euro

                                                                                                          Kościan, dnia 18.09.2015 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza

równowartości kwoty 30000 euro

 

Znak sprawy : 26.26.2015

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Tomaszewskiego,

    64-000 Kościan, ul. Wrocławska 28b

2. Przedmiot zamówienia: dostawa książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych i dla   

    dzieci.

    3. Szczegóły zamówienia: specyfikację techniczną zawiera załącznik nr 4 do zapytania

    ofertowego.

4. Termin wykonania zamówienia: 09.10.2015.

5. Okres gwarancji: - nie dotyczy

6. Warunki płatności: płatność przelewem

7. Inne wymagania: zawarte w załącznikach nr 2 i 3

8. Kryteria oceny ofert: kompleksowość oferty (ilość oferowanych pozycji określonych w   

    specyfikacji technicznej, nie mniejsza jednak niż 145  pozycji) - 60%; cena - 40%.

9. Sposób przygotowania oferty i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, ul. Wrocławska 28 b.

b) przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 28 b, 64-000 Kościan

c) w wersji elektronicznej na e-mail: mbp@koscian.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2015 do godz. 14,00

10.Wybór oferenta nastąpi 25.09.2015 r. o godz.14,30. Informacja o wyborze zostanie umieszczona na   

     stronie BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 : Formularz ofertowy

Załączniki nr 2 i 3: Oświadczenia

Załącznik nr 4: Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5: Projekt umowy

 

 

                                                                                                z up. Dyrektora MBP w Kościanie

                                                                                                      /-/    Hanna Kaczmarek

                                                                                              Kierownik Działu Zbiorów dla Dorosłych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Kościan, 27.07.2015 r.

Znak sprawy 26.21.2015

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego  na dostawę folii samoprzylepnej i zwykłej do owijania książek przyjęto ofertę Firmy GROPIUS Marcin Tulczyński ul. Słupecka 7m10, 02-309 Warszawa za kwotę  3.988,40 zł (brutto).


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie
/-/ Jadwiga Gidel

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30000 euro

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza

równowartości kwoty 30000 euro

 

Znak sprawy : 26.21.2015

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Tomaszewskiego,64-000 Kościan, ul. Wrocławska 28b

2. Przedmiot zamówienia: Folia samoprzylepna i zwykła do owijania książek   

3. Szczegóły zamówienia: specyfikację techniczną zawiera załącznik nr 4 do zapytania 

    ofertowego.

4. Termin wykonania zamówienia: 06.08.2015 r.

5. Okres gwarancji: - ....................

6. Warunki płatności: płatność przelewem w ciągu 28 dni

7. Inne wymagania: zawarte w załączniku nr 2

8. Kryteria oceny ofert: kompleksowość oferty - 60%; cena - 40%.

9. Sposób przygotowania oferty i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie: - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 28 b, 64-000 Kościan

b) przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 28 b, 64-000 Kościan

d) w wersji elektronicznej na e-mail: mbp@koscian.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2015r.do godz. 11,00

10. Wybór oferenta nastąpi 27.07.2015 r. o godz. 12,00. Informacja o wyborze zostanie

      umieszczona na stronie BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 : Formularz ofertowy

Załączniki nr 2 i 3: Oświadczenia

Załącznik nr 4: Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5: Projekt umowy

 

 

                                                                                                     Jadwiga Gidel

                                                                                                     Dyrektor MBP w Kościanie