logo logo
logo bip

Kościan, dnia 07.01.2021r

MOSiR -09/2020 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

              Informuje się, że w dniu 21.12.2020r. podpisano umowę z firmą Zakład  Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno na rekultywację bocznego boiska trawiastego przy Stadionie Miejskim w Kościanie w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie – II etap” za cenę 108 000,00zł.

 

 

 

                                                                                              Dyrektor MOSiR Kościan

                                                                                              /-/ Marek Janowicz

Zawiadomienie o wyborze ofery

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. 1.1 do siwz- projekt budowlany

Zał. 1.2 do siwz - STWiOR

Zał. 1.3 do siwz - przedmiar robót

Zał.2. do siwz - oświadczenie o spełnieniu warunków.

Zał.3 do siwz - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Zał.4 do siwz - zobowązanie podmiotu trzeciego.

Zał. 5 do siwz - informacja o grupie kapitałowej.

Zał. 6 do siwz - wykaz robót.

Zał. 7. do siwz - formukarz ofertowy.

Zał. 8. do siwz - projekt umowy.

Zał. 9. do siwz - karta gwarancji.

Zał. 10 do siwz - oświadczenie o zatrudnieniu.

rys. 1

rys. 2

rys. 3

rys. 4