logo logo
logo bip
Muzeum Regionalne

Zawiadomienie o wyborze oferty "Kościan w XIX wieku - czas przemian"

Kościan, 28 lutego 2020 r.

262.3.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie nowej wystawy stałej "Kościan w XIX wieku – czas przemian" wybrano ofertę firmy Wawrzyniec Kozicki z Poznania na kwotę 47.906,90 zł.       

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram 

Zawiadomienie o wyborze oferty "II wojna światowa - drogi do wolności"

Kościan, 28 lutego 2020 r.

262.2.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie nowej wystawy stałej "II wojna światowa – drogi do wolności" wybrano ofertę firmy Wawrzyniec Kozicki z Poznania na kwotę 54.947,30 zł.       

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, 21 lutego 2020 r.

262.1.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie nowej wystawy stałej "Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej" wybrano ofertę firmy Wawrzyniec Kozicki z Poznania na kwotę 55.544,78 zł.       

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram 

Wystawa "Kościan w XIX wieku"

262.3.2020

Kościan, dnia 12 lutego 2020 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wystawy stałej "Kościan w XIX wieku - czas przemian".

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

Wystawa "II wojna światowa"

262.2.2020

Kościan, dnia 10 lutego 2020 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wystawy stałej "II wojna światowa - drogi do wolności".

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

Wystawa "Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej"

 

Kościan, dnia 5 lutego 2020 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie nowej wystawy stałej "Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej".

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - Animacja o Powstaniu Wielkopolskim

Kościan 26 października 2018 r.

262.9.2018 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na przygotowanie dynamicznej, animowanej i udźwiękowionej prezentacji filmowej dotyczącej udziału mieszkańców ziemi kościańskiej w walkach na froncie pd-zach powstania wielkopolskiego w okresie grudzień 1918 - styczeń 1919 r. wybrano ofertę firmy BeeProduction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Górnych Wałów 37a, 44-100 Gliwice za kwotę 25.830,00 zł.       

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram 

 

Animacja o Powstaniu Wielkopolskim

Kościan, dnia 16 października 2018 r.
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie dynamicznej, animowanej i udźwiękowionej prezentacji filmowej dotyczącej udziału mieszkańców ziemi kościańskiej w walkach na froncie pd-zach Powstania Wielkopolskiego w okresie grudzień 1918 - styczeń 1919 r. 
 

 
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

Zawiadomienie o wyborze oferty - sukiennicy

Kościan 7 listopada 2017 r.

262.9.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na przygotowanie rysunkowej, udźwiękowionej prezentacji, z elementami animacji przedstawiającej historię kościanskich sukienników i procesu wytwarzania sukna wybrano ofertę firmy SVG Studio, ul. Czerwska 8/10, 00-732 Warszawa na kwotę 22.117,86 zł.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

Animowana prezentacja poświęcona kościańskiemu sukiennictwu

Kościan 11 października 2017 r.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie rysunkowej, udźwiękowionej prezentacji z elementami animiacji przedstawiającej historię kościańskich sukienników i procesu wytwarzania sukna.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

 

System klimatyzacji wybór oferty

Kościan 11 lipca 2017

262.7.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniavch ekspozycyjnych i magazynowych Muzeum Regionalnego w Kościanie, wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Damian Łopuszewski, ul. Kościańska 134a, 64-000 Kiełczewo na kwotę 6.765,00 zł.   

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

Dokumentacja projektowa systemu klimatyzacji w muzeum

Kościan, 29 czerwca 2017 r.

262.7.2017

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycyjnych i magazynowych Muzeum Regionalnego w Kościanie.

Treść zapytania ofertowego

Dyrekltor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram 

System Klimatyzacji Muzeum

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wyboru oferty
Kościan 29 czerwca 2017 r.

262.4.2017

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zawiadamia o zakończeniu postępowania ofertowego na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycyjnych i magazynowych Muzeum Regionalnego w Kościanie, bez wyboru wykonawcy.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

Dokumentacja projektowa systemu klimatyzacji

Koscian 7 czerwca 2017

262.4.2017

Dyrektor Muzeum Regioanlnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertwym na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycyjnych i magazynowych Muzeum Regionalnego w Kościanie.

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

Dokument bez nazwy

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zapytania ofertowego

Kościan, 11 sierpnia 2016 r.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zawiadamia o zakończeniu postępowania ofertowego na przygotowanie multimedializacji wystawy stałej  "Bohatrerowie 1918-1919 r." - etap 1, bez wyboru wykonawcy.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

 

 

Wystawa Bohaterowie 1918-1919 - multimedializacja - etap 1

Kościan 6 czerwca 2016 r.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie multimedializacji wystawy stałej  "Bohaterowie 1918-1919 r." etap 1.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

Zawiadomienie o wyborze oferty - wystawa stała

Kościan, 9 maja 2016 r.

 

262.3.2016

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informuje się, że w wyniku zapytania ofertowego na przygotowanie projektu aranżacji i wykonanie wystawy stałej "Bohaterowie 1918-1919 r." wybrano ofertę firmy Wawrzyniec Kozicki, ul. Husarska 12/7, 60-331 Poznań, na kwotę 44.820,00 zł

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram 

Wystawa Bohaterowie 1918-1919

Kościan 12 kwietnia 2016 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnengo w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie projektu aranżacji i wykonanie wystawy stałej Bohaterowie 1918-1919 r.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

 

Zawiadomienie o wyborze oferty malowanie korytarzy

Kościan 8 grudnia 2015 r.

 

262.15.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku zapytania ofertowego na odmalowanie ścian, sufitu i stolarki drzwiowej na korytarzach na II i III piętrze Ratusza wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej "ADVI" Wiesław Adamczewski z Kościana na kwotę 2.900,00 zł brutto.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

Malowanie - korytarze

Kościan 1 grudzni 2012 r.

262.15.2015

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na odmalowanie ścian, sufitów i stolarki drzwiowej na karytarzach na II i III piętrze Ratusza.

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

Wybór oferty

Kościan,12 listopada 2015 r.

230.14.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku zapytania ofertowego na przygotowanie rysunkowej, udźwiękowionej opowieści z elementami animacji przedstawiającej legendę o kościańskim sukienniku z XV w. wybrano ofertę firmy VIDI FILM Alicja Schatton-Lubos, ul. Wolności 13, 42-674 Zbrosławice na kwotę 26.180,00 PLN.  

 

Dyrektor Muzeum regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

Rysunkowa animowana opowieść dla dzieci

Kościan, 15 października 2015 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie rysunkowej, udźwiękowionej opowieści z elementami animacji przedstawiającej legendę o kościańskim sukienniku z XV wieku.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem

 

Dyrektor Muzeum Regionalnwego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

Zawiadomienie o wyborze oferty na renowację

Kościan, 14 września 2015 r.

262.12.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku zapytania ofertowego na renowację ścian, sufitu i okien w dużej sali wystawienniczej

wybrano ofertę firmy Zakład Ogólno-Budowlany Zbyszek Fornalik, ul. Poznańska 53, 64-000 Kościan, na kwotę 9.126,70

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram 

Zawiadomienie o wyborze oferty na renowację i remont drewnianej podłogi

Kościan, 14 września 2015 r.

262.11.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku zapytania ofertowego na remont i renowację drewnianej podłogi w dużej sali wystawienniczej

wybrano ofertę firmy F.U.H.W. Tavela Maciej Żurczak, ul. Poznańska 3/2, 64-000 Kościan, na kwotę 11.070,00

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

Renowacja podłogi w dużej sali wystawienniczej

Kościan 28 sierpnia 2015 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na remont i renowację drewnianej podłogi w dużej sali wystawienniczej

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

Renowacja dużej sali wystawienniczej

                                                                                                                                                                                                                                     Kościan 28 sierpnia 2015 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na renowację ścian, sufitów i okien w dużej sali wystawienniczej

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem

                                                                                                                     /-/ Dariusz Kram

                                                                                                                              Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, 26 stycznia 2015 r.

262.1.2015

  Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie wystawy stałej „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej” wybrano oferte firmy Wawrzyniec Kozicki, ul. Husarska 12/6, 60-331 Poznań, na kwotę 34.000,00.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

 

 

Wykonanie wystawy stałej Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej

Kościan, 7 stycznia 2015 r.

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wystawy stałej „Prahistoria w dziejach ziemi kościańskiej”.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie

/-/ Dariusz Kram

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Kościan, dnia 30.10.2014 

230.24.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku zapytania ofertowego na multimedializację dioramy miasta Kościana z początku XVII wieku wybrano ofertę firmy Studio modelarskie ul. Radomska 5/18, 40-757 Katowice, na kwotę 58.600,00 zł

 

                                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                                 /-/ Dariusz Kram 

Multimedializacja dioramy miasta Kościana z początku XVII w.

Kościan 20 października 2014 r.
 
230.24.2014
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym
na multimedializację dioramy miasta Kościana z początku XVII wieku.
 
 
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 

Nierozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 Kościan, 20 października 2014 r.

 230.23.2014

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie informuje, iż zapytanie ofertowe na multimedializację dioramy miasta Kościana z początku XVII w. nie zostało rozstrzygnięte.

Multimedializacja dioramy miasta Kościana z początku XVII wieku

Kościan, 7 października 2014 r.

230.23.20214

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na multimedializację dioramy miasta Kościana z początku XVII w.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru oferty

Kościan 11 listopada 2012

 

BZP.230.5.2012

ZAWIADOMIENIE O NIE DOKONANIU WYBORU OFERTY

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie makiety-rekonstrukcji nieistniejącego Kościoła Św. Krzyża wraz z najbliższym otoczeniem obiektu z powodów formalnych nie dokonano wyboru oferty.

  
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, 12 października 2012 r.
230.4.2012
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup systemu 16 ścianek ekspozycyjno-wystawienniczego przyjęto ofertę firmy A.H.U Omega Cz. L. Polakowscy z Siemianowic Śląskich za kwotę 24.853,30 zł

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie makiety rekonstrukcji nieistniejącego Kościoła Św. Krzyża z otaczającym go terenem

Zapytanie ofertowe.pdfRys historyczny.pdfPlany i rysunki.pdfDokumentacja fotograficzna