logo logo
logo bip

Kościan 7 listopada 2017 r.

262.9.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na przygotowanie rysunkowej, udźwiękowionej prezentacji, z elementami animacji przedstawiającej historię kościanskich sukienników i procesu wytwarzania sukna wybrano ofertę firmy SVG Studio, ul. Czerwska 8/10, 00-732 Warszawa na kwotę 22.117,86 zł.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kościanie
/-/ Dariusz Kram