logo logo
logo bip
Ośrodek Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (węgiel)

Zawiadomienie (węgiel) 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (drewno)

Zawiadomienie (drewno)

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (drewno)

Oferta 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (węgiel)

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - prace remontowe

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt, dostawa i montaż regałów do archiwum

Zawiadomienie - regały 

Zaproszenie do składania ofert - projekt, dostawa i montaż regałów do archiwum

Oferta 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - prace remontowe

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły przemysłowe 31/05/2019

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - artykuły przemysłowe 31/05/2019

Oferta 

Wzór umowy 

Koszyk produktów  

Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały biurowe 10/05/2019

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe 10/05/2019

Oferta

Wzór Umowy

Koszyk produktów

Zawiadomienie o wyborze oferty - bony dla klientów

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - bony dla klientów

Oferta 

Wzór umowy   

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018 - aktualizacja

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 12/12/2018

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 12/12/2018

Oferta  

Wzór umowy   

Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018

Oferta   

Formularz oferty   

Wzór umowy   

Załącznik 1  

Załącznik 2   

Załącznik 3    

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy 

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostarczenie opału

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - program wspierania rodziny

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - dostarczenie opału

Oferta

Wzór umowy   

Zaproszenie do składania ofert - program wspierania rodziny

Oferta 

Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały biurowe

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe

Oferta  

Wzór Umowy  

Koszyk produktów   

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń

Zawiadomienie

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta

Wzór umowy   

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta

 

Wzór umowy   

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta

Wzór umowy  

kosztorys 1  

kosztorys 2   

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2 16/01/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2 16/01/2018

Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2 16/01/2018

Oferta  

Formularz oferty  

Wzór umowy  

Załącznik 1  

Załącznik 2  

Załącznik 3   

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 04/12/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 04/12/2017

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 04/12/2017

Zaproszenie do składania ofert    

Formularz oferty  

Wzór umowy  

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.08.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.08.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opału dla podopiecznych 30.08.2017

Oferta 

Wzór umowy  

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.08.2017

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta 

Wzór umowy

kosztorys ofertowy

projekt remontu pomieszczeń  

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 26/07/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zawiadomienie o wyborze oferty -  przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy 

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówień - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu

Zawiadomienie o udzieleniu zamówień - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu domowego, dietetyki i zdrowego trybu życia

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na prowadzenie spotkań terapeutycznych dla rodzin – wsparcie specjalistyczne

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na prowadzenie spotkań terapeutycznych dla rodzin – wsparcie specjalistyczne

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów pn. „Profilaktyka uzależnie

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – pedagog

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – pedagog

Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu domowego, di

Zmiana ogłoszenia 2 

Zmiana ogłoszenia 

Ogłoszenie 

Projekt umowy część I

Wykaz osób część I

Formularz oferty część IZawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychologa - diagnoza społeczna

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychologa - diagnoza społeczna

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas kursów dla rodziców w „Szkole dla rodziców"- opiekunowie

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas kursów dla rodziców w „Szkole dla rodziców"- opiekunowie

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Wykaz osób 

Formularz oferty 
 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Informacja o nieudzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie o zamówieniu - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ogłoszenie  

Projekt umowy  

Wykaz osób 

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie warsztatów pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Ogłoszenie  

Projekt umowy   

Wykaz osób 

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym.

Ogłoszenie  

Projekt umowy  

Wykaz osób  

Formularz oferty

Zmiana Ogłoszenia
 

Ogłoszenie o zamówieniu - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas kursów dla rodziców w „Szkole dla rodziców"- opiekunowie

Ogłoszenie  

Projekt umowy    

Wykaz osób  

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – pedagog

Ogłoszenie 

Projekt umowy  

Wykaz osób 

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychologa - diagnoza społeczna

Ogłoszenie 

Projekt umowy  

Wykaz osób  

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie

Projekt umowy

Wykaz osób

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16/12/2016 - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16/12/2016 - sprzęt komputerowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zaproszenie do składania ofert  

Formularz oferty

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału dla podopiecznych

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału dla podopiecznych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opału dla podopiecznych

Zaproszenie do składania ofert 

Formularz oferty

Wzór umowy 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY sprzęt komputerowy 09.03.2016

Kościan 2016-04-29

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wybrano:

 

 • LPK GROUP S.C. Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów ul. Łokietka 10 59-700 Bolesławiec - 6 zestawów komputerowych - cena brutto 22069,14 zł.
 • KOMBIT PLUS Sp. z o.o., Sp. k. ul. Migdałowa 60 61-612 Poznań - 4 drukarki monochromatyczne - cena brutto 2100,84 zł.
 • AZDATA Cezary Leszczyński ul. Jeleńska 5/28 13-230 Lidzbark - urządzenie wielofunkcyjne kolorowe atramentowe - cena brutto 630,01 zł.

 

 

 

 

Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 Mirosława Lubińska

Zaproszenie do składania ofert sprzęt komputerowy 09.03.2016

 

 Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z 15.12.2015

 

Kościan 2015-12-29

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie wybrano firmę:

Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan 

 

Cena wykonania usługi:  2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł)    

 

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Mirosława Lubińska

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z 04.12.2015

 

Kościan 2015-12-17

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r. Nr 82 poz. 560) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wybrano firmę:

Firma Handlowo - Usługowo - Gastronomiczna „Aplauz" Joanna Jankowska

Kiełczewo, ul. Kościańska 10

64-000 Kościan

 

Cena obiadu dwudaniowego 3,52 zł netto (słownie: trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze);      3,80 zł. brutto (słownie: trzy złote osiemdziesiąt groszy)    

 

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Mirosława Lubińska

 

Zaproszenie do składania ofert 15.12.2015

 

                                                                                                         Kościan, 2015-12-15

 

OR 026.      .2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. 065 512 06 22

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych                przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, usytuowanych na nieruchomości                                 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

 

 1. Szczegółowy wykaz powierzchni objętych sprzątaniem:

l.p.

RODZAJ POMIESZCZENIA

Lokale przy

ul. Bernardyńskiej 2

 

 • 1.

Biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

38,36

 • 2.

Świetlica Socjoterapeutyczna

383

 • 3.

Korytarz

25

RAZEM [m²]

446,36

 

 

 

RODZAJ PODŁOGI

Lokale przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 4.

wykładzina dywanowa

66

 • 5.

wykładzina pcv

40

 • 6.

płytki

340,36

RAZEM [m²]

446,36

 

 

 

ARMATURA SANITARIATÓW I KUCHENEK

Lokale przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 7.

umywalki

6

 • 8.

muszle klozetowe

6

 • 9.

pisuary

1

 • 10.

zlewozmywaki

1

RAZEM [szt.]

14

 

 

 

POWIERZCHNIE PRZESZKLONE (mierzone jednostronnie)

Lokale  przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 11.

okna PCV

7

 • 12.

drzwi przeszklone

1

RAZEM [m²]

8

INNE

Lokale  przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 13.

biurka

11

 • 14.

stoły

18

 • 15.

krzesła z blatem

50

 • 16.

tablice lekcyjne

2

 • 17.

kaloryfery

22

 • 18.

lampy

54

 • 19.

klimatyzacje

3

 • 20.

lustra

9

 

 1. Dodatkowe informacje (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

Prace związane z utrzymaniem czystości winny być wykonywane w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki sprzętu, materiałów   i środków o nieniszczejącym działaniu na czyszczone elementy i ich wystrój.

 • 1) Usługi sprzątania wykonywane będą przez Wykonawcę profesjonalnym specjalistycznym sprzętem, właściwym do danego rodzaju prac i powierzchni, gwarantującym wysoką jakość świadczonych usług.
 • 2) Wykonawca będzie używał środków czystości i środków higieniczno - sanitarnych, posiadających atest PZH do powszechnego stosowania, a także właściwych do zainstalowanych pojemników oraz dozowników.
 • 3) Wykonawca będzie używał środków czystości o jakości nie gorszej niż charakteryzująca Domestos, Ajax, Cif, Cilit, Pronto.
 • 4) Wykonawca zapewni (zakupi) na własny koszt i na bieżąco papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i wkłady zapachowe do właściwych dozowników i pojemników zainstalowanych w budynkach Zamawiającego oraz zapewni ich działanie.
 • 5) Środki czystości, dezynfekujące, zapachowe, worki na śmieci oraz potrzebny sprzęt, narzędzia i materiały do wykonywania usług Wykonawca zapewni (zakupi) na własny koszt.
 • 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie realizacji umowy zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego (używanego) środka do dozowników i pojemników oraz stosowanych środków czyszcząco - dezynfekujących w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, co do ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
 • 7) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład i porządek, a prace wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu.
 • 8) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ. w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiadać za przestrzeganie tych przepisów.
 • 9) Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich uwag o usterkach wymagających napraw, których nie jest w stanie usunąć, np. przepalone żarówki, wyrwane kontakty, zepsute zamki drzwiowe, niedrożne umywalki i sedesy poprzez wpis do rejestru, który będzie się znajdował na portierni.
 • 10) W przypadku usług wykonywanych okresowo, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym terminów ich realizacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 • 11) Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy, obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie informacji o pracownikach wyznaczonych do realizacji zamówienia.
 • 12) Wykonawca obowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o każdej zmianie
  w obsadzie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia.
 • 13) Osoba nie umieszczona na liście o której mowa w pkt. 11 lub 12 nie zostanie wpuszczona na teren obiektu przez ochronę.
 • 14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań pracowników Wykonawcy, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usług zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 • 15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wielkości powierzchni (ilości m²) określonych w niniejszym załączniku nr 1 do sprzątania w przypadku wystąpienia prac remontowych lub z innych przyczyn.
 • 16) Wyłączenie lub włączenie powierzchni do sprzątania następować będzie na podstawie protokołu określającego wielkość powierzchni (ilość m2) wyłączonej lub włączonej do sprzątania. Protokół będzie podstawą zmniejszenia lub zwiększenia miesięcznej stawki wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
 • 17) Wykonawca zapewni stały codzienny nadzór i kontrolę jakości w zakresie wykonywanej usługi (np. przez brygadzistę).
 • 18) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego.
 • 19) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby skierowane do realizacji niniejszej umowy w identyfikator firmowy zawierający imię i nazwisko pracownika.
 • 20) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kwalifikowania i zmian rodzaju pomieszczeń do sprzątania dziennego lub popołudniowego.
 • 21) Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wykonują powierzoną im pracę samodzielnie bez możliwości wprowadzania do sprzątanego obiektu osób trzecich.
 • 22) Klucze pobierane będą z portierni przez wskazanych do realizacji zamówienia pracowników Wykonawcy.
 • 23) Przy pobieraniu kluczy zapisywane będzie nazwisko osoby pobierającej oraz godzina pobrania kluczy i ich zdania.
 • 24) Pokoje winny być otwierane przez osoby sprzątające tylko w chwili sprzątania, po sprzątnięciu powinno nastąpić sprawdzenie ich zamknięcia.

 

 

 

 

 

 1. Zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy- obiekty przy ul. Bernardyńskiej 2

 • IV. Zapewnienie niezbędnej ilości papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie.

 • 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie na bieżąco wkładów wymiennych do pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło do dozowników i wkładów zapachowych do elektronicznych odświeżaczy powietrza.
 • 2. W lokalu Świetlicy Socjoterapeutycznej - 50 osób
 • 3. W biurze Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 4 osoby.

 

           

3. Termin realizacji zamówienia:

Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  

 

4. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

 

5. Sposób obliczenia ceny:

Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.

 

6. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

7. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe - stałe utrzymanie czystości Bernardyńska".

 

8. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia, doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):

 Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

9. Ofertę należy złożyć  do dnia 22-12-2015 roku do godz. 1300 w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan

 

10. Oferty złożone po godzinie 1300 nie będą rozpatrywane.

 

11. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Działu Organizacyjnego Paweł Grodziski tel. 65 512 06 22

 

 

 

W załączeniu:

1. Formularz oferty.

2. Wzór umowy z załącznikami

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kościanie

 

Mirosława Lubińska

Załączniki:

Formularz oferty

Umowa

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zaproszenie do składania ofert 04.12.2015

 

                                                                                                         Kościan, 2015-12-04

 

OR 026.35.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. 065 512 06 22

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Ø Miejsce dostarczenia posiłków:

Dom Dziennego Pobytu w Kościanie ul. Wały Żegockiego 2

 • Ø Ilość:

Około 45 posiłków dwudaniowych oraz około 20 posiłków jednodaniowych (II danie) dziennie.    

Posiłek ma być wyprodukowany zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia

 • zupy 500 ml;
 • drugie danie 500g, w tym

- ziemniaki lub kasza, ryż, makaron - 300g,

- mięso lub ryba - 100g,

- surówka lub jarzyny gotowane - 100g

- naleśniki lub pierogi, pyzy - 300g.

 

Usługi w zakresie dożywiania świadczone będą w dni pracy Domu Dziennego Pobytu w Kościanie tj.: od poniedziałku do piątku oprócz świat, jak również w 2 soboty pracujące w miesiącu, wskazane zgodnie z harmonogramem pracy.  

Posiłki powinny być dostarczone najpóźniej do godziny 1145. Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach od 1200 do 1400.

 

Określona przez Zamawiającego ilość gorących posiłków w okresie realizacji zamówienia jest wartością prognozowaną i może ulec zmianom (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wartości te nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilości zakupywanych gorących posiłków, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie leżało to w interesie Zamawiającego. W związku z tym ograniczeniem Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Posiłki winny być przygotowywane, dostarczane i podawane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a ich jakość winna odpowiadać obowiązującym normom żywieniowym. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych do przewozu posiłków w termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw, przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach sanitarnych.

 

           

3. Termin realizacji zamówienia:

Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  

 

4. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

 

5. Sposób obliczenia ceny:

Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.

 

6. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

7. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków".

 

8. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia, doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):

 Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

9. Ofertę należy złożyć  do dnia 14-12-2015 roku do godz. 1300 w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan

 

10. Oferty złożone po godzinie 1300 nie będą rozpatrywane.

 

11. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Działu Organizacyjnego Paweł Grodziski tel. 65 512 06 22

 

 

W załączeniu:

1. Formularz oferty.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kościanie

Mirosława Lubińska

 

Załączniki:

Formularz oferty

Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Kościan 2014-12-17

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r. Nr 82 poz. 560) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wybrano firmę:

WAYKIKI Waldemar Zawidzki

ul. Narutowicza 119

64-100 Leszno

 

Cena obiadu dwudaniowego 3,83 zł netto (słownie: trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze);   4,14 zł. brutto (słownie: cztery złote czternaście groszy)    

 

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Mirosława Lubińska

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                                                                                                         Kościan, 2014-12-03

 

OPS.0717.138.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT d

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. 065 512 06 22

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Ø  Miejsce dostarczenia posiłków:

Dom Dziennego Pobytu w Kościanie ul. Wały Żegockiego 2

Ø  Ilość:

Około 50 posiłków dwudaniowych oraz około 15 posiłków jednodaniowych (II danie) dziennie.    

Posiłek ma być wyprodukowany zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia

 • zupy 500 ml;
 • drugie danie 500g, w tym

- ziemniaki lub kasza, ryż, makaron - 300g,

- mięso lub ryba - 100g,

- surówka lub jarzyny gotowane - 100g

- naleśniki lub pierogi, pyzy - 300g.

  Usługi w zakresie dożywiania świadczone będą w dni pracy Domu Dziennego Pobytu w Kościanie tj.: od poniedziałku do piątku oprócz świat, jak również w 2 soboty pracujące w miesiącu, wskazane zgodnie z harmonogramem pracy.  

Posiłki powinny być dostarczone najpóźniej do godziny 1145. Wydawanie posiłków odbywa się w godzinach od 1200 do 1400.

  Określona przez Zamawiającego ilość gorących posiłków w okresie realizacji zamówienia jest wartością prognozowaną i może ulec zmianom (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wartości te nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilości zakupywanych gorących posiłków, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, będzie leżało to w interesie Zamawiającego. W związku z tym ograniczeniem Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Posiłki winny być przygotowywane, dostarczane i podawane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a ich jakość winna odpowiadać obowiązującym normom żywieniowym. Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych do przewozu posiłków w termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw, przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach sanitarnych.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  

4. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

 

5. Sposób obliczenia ceny:

Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.

6. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

7. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków".

 

8. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia, doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):

 Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

9. Ofertę należy złożyć  do dnia 15-12-2014 roku do godz. 1300 w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan

 

10. Oferty złożone po godzinie 1300 nie będą rozpatrywane.

 

11. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Działu Organizacyjnego Paweł Grodziski tel. 65 512 06 22

 

 

W załączeniu:

1. Formularz oferty.

2. Wzór umowy

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kościanie

 

 

Mirosława Lubińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Kościan  2014-12-03

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: dostawy fabrycznie nowego środka transportu o całkowitej liczbie miejsc 9 osób, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Informuje się, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zakup nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych wybrano firmę P.H.U. SUPER-POL Waldemar Ciesiółka al. Konstytucji 3 Maja 13   64-100 Leszno za cenę 129 236,10 zł brutto.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert    tj. zaproponowano najniższą cenę dostawy fabrycznie nowego środka transportu.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosława Lubińska

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Pieczęć  zamawiającego

Zaproszenie do składania ofert

 w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza

równowartości kwoty 30 000,00 euro

Znak sprawy 0717.127.2014

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1

2. Przedmiot zamówienia: dostawa

3.Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego środka transportu o całkowitej liczbie miejsc 9 osób, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Warunki techniczne jakie muszą być spełnione przez oferowany środek transportu:

        parametry ogólne

 • - pojemność samochodu 8 miejsc siedzących + miejsce kierowcy.
 • - przystosowanie pojazdu do przewozu osób na dwóch wózkach inwalidzkich.

materiały eksploatacyjne

 • - oleje, płyny technologiczne, materiały i części dostępne w sprzedaży na terenie Polski
 • - przeglądy serwisowe minimum co 20.000 km.

karoseria

 • - przednia, czołowa szyba samochodu jednoczęściowa,
 • - szyby boczne opuszczane elektrycznie w przedziale kierowcy,
 • - lusterka zewnętrzne sterowane oraz ogrzewane elektrycznie,
 • - drzwi dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi, z wewnętrzną klamką.

wyposażenie

 • - klimatyzacja,
 • - centralny zamek sterowany pilotem,
 • - okna w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie: przesuwane (II rząd) i stałe (III rząd),
 • - ogrzewane tylne szyba wraz z wycieraczką i spryskiwaczem w drzwiach skrzydełkowych,
 • - manualna regulacja podparcia odc. lędźwiowego dla fotela kierowcy,
 • - regulacja wysokości dla fotela kierowcy,
 • - podłokietniki dla fotela kierowcy,
 • - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
 • - immobiliser,
 • - oświetlenie przedziału pasażerskiego,
 • - ogrzewanie przedziału pasażerskiego
 • - światła do jazdy dziennej,
 • - trzecie światło stop,
 • - wskaźnik ciśnienia w oponach.

silnik

 • - zapłon samoczynny; paliwo - olej napędowy,
 • - moc od 100 KM.

układ kierowniczy

 • - ze wspomaganiem.

      układ hamulcowy

 • - hydrauliczny
 • - hamulce tarczowe na obu osiach,
 • - system ABS, ESP,EDS,ASR,MSR.

      koła

 • - wyważone,
 • - opony bezdętkowe
 • - dodatkowe opony zimowe.

Wymagania dodatkowe:

-     radio CD z kompletem głośników,

-     środek transportu musi posiadać stosowne homologacje.

     Wykonawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcję obsługi,          dokumentem gwarancyjnym.

4. Termin wykonania zamówienia: miesiąc od daty podpisania umowy

5. Okres gwarancji: 2 lat

6. Warunki płatności:

Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Dostawcy na podstawie faktury z wpisanym numerem konta w terminie 21 dni od jej otrzymania.

7. Inne wymagania:

8. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena

9. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

 • a) osobiście w siedzibie:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan

 • b) przesłać na adres:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2014 do godziny 1300  

 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, napis „Zapytanie ofertowe - dostawa nowego środka transportu dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie"

Oferty, które wpłyną 19.11.2014 po godzinie 1300 i w następnych dniach  nie będą rozpatrywane.

 

Mirosława Lubińska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie     

Do pobrania:

Formularz ofertowy

Umowa                                            

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Kościan 2014-11-12

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kościanie

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 24-10-2014 dotyczącego dostawy fabrycznie nowego środka transportu o całkowitej liczbie miejsc 9 osób, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

           

 Unieważniam zapytanie ofertowe z dnia 24-10-2014 dotyczące dostawy fabrycznie nowego środka transportu o całkowitej liczbie miejsc 9 osób, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Decyzja powyższa została podyktowana tym że ceny środka transportu zaoferowane przez dostawców przekraczały środki przeznaczone przez Ośrodek na realizację wskazanego zadania.   

Zamawiający informuje, że w dniu 12.11.2014 ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia u nim udziału.

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Mirosława Lubińska