logo logo
logo bip
Ośrodek Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (drewno) 2020/08/17

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (węgiel) 2020/08/17

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (węgiel) 2020/08/17

Oferta

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (drewno) 2020/08/17

Oferta

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły biurowe 17/06/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły biurowe 17/06/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły przemysłowe 17/06/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły przemysłowe 17/06/2020

Zaproszenie do składania ofert - artykuły biurowe 17/06/2020

Oferta

Wzór umowy 

Koszyk produktów 

Zaproszenie do składania ofert - artykuły przemysłowe 17/06/2020

Oferta

Wzór umowy 

Koszyk produktów 

Zawiadomienie o wyborze oferty - bony dla klientów na rok 2020

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty -przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - bony dla klientów na rok 2020

Oferta 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie prac remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych

Oferta 

Formularz oferty 

Wzór umowy 

Oświadczenie 

Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Oferta 

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3  

  

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie prac remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (węgiel)

Zawiadomienie (węgiel) 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (drewno)

Zawiadomienie (drewno)

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (drewno)

Oferta 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (węgiel)

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - prace remontowe

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt, dostawa i montaż regałów do archiwum

Zawiadomienie - regały 

Zaproszenie do składania ofert - projekt, dostawa i montaż regałów do archiwum

Oferta 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - prace remontowe

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły przemysłowe 31/05/2019

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - artykuły przemysłowe 31/05/2019

Oferta 

Wzór umowy 

Koszyk produktów  

Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały biurowe 10/05/2019

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe 10/05/2019

Oferta

Wzór Umowy

Koszyk produktów

Zawiadomienie o wyborze oferty - bony dla klientów

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - bony dla klientów

Oferta 

Wzór umowy   

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018 - aktualizacja

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 12/12/2018

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 12/12/2018

Oferta  

Wzór umowy   

Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018

Oferta   

Formularz oferty   

Wzór umowy   

Załącznik 1  

Załącznik 2   

Załącznik 3    

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy 

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostarczenie opału

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - program wspierania rodziny

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - dostarczenie opału

Oferta

Wzór umowy   

Zaproszenie do składania ofert - program wspierania rodziny

Oferta 

Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały biurowe

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe

Oferta  

Wzór Umowy  

Koszyk produktów   

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń

Zawiadomienie

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta

Wzór umowy   

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta

 

Wzór umowy   

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta

Wzór umowy  

kosztorys 1  

kosztorys 2   

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2 16/01/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2 16/01/2018

Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2 16/01/2018

Oferta  

Formularz oferty  

Wzór umowy  

Załącznik 1  

Załącznik 2  

Załącznik 3   

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 04/12/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 04/12/2017

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 04/12/2017

Zaproszenie do składania ofert    

Formularz oferty  

Wzór umowy  

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.08.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.08.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opału dla podopiecznych 30.08.2017

Oferta 

Wzór umowy  

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.08.2017

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta 

Wzór umowy

kosztorys ofertowy

projekt remontu pomieszczeń  

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 26/07/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zawiadomienie o wyborze oferty -  przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy 

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówień - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu

Zawiadomienie o udzieleniu zamówień - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu domowego, dietetyki i zdrowego trybu życia

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na prowadzenie spotkań terapeutycznych dla rodzin – wsparcie specjalistyczne

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na prowadzenie spotkań terapeutycznych dla rodzin – wsparcie specjalistyczne

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów pn. „Profilaktyka uzależnie

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – pedagog

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – pedagog

Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu domowego, di

Zmiana ogłoszenia 2 

Zmiana ogłoszenia 

Ogłoszenie 

Projekt umowy część I

Wykaz osób część I

Formularz oferty część IZawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychologa - diagnoza społeczna

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychologa - diagnoza społeczna

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas kursów dla rodziców w „Szkole dla rodziców"- opiekunowie

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas kursów dla rodziców w „Szkole dla rodziców"- opiekunowie

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Wykaz osób 

Formularz oferty 
 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Informacja o nieudzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie o zamówieniu - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ogłoszenie  

Projekt umowy  

Wykaz osób 

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie warsztatów pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Ogłoszenie  

Projekt umowy   

Wykaz osób 

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym.

Ogłoszenie  

Projekt umowy  

Wykaz osób  

Formularz oferty

Zmiana Ogłoszenia
 

Ogłoszenie o zamówieniu - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas kursów dla rodziców w „Szkole dla rodziców"- opiekunowie

Ogłoszenie  

Projekt umowy    

Wykaz osób  

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – pedagog

Ogłoszenie 

Projekt umowy  

Wykaz osób 

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychologa - diagnoza społeczna

Ogłoszenie 

Projekt umowy  

Wykaz osób  

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie

Projekt umowy

Wykaz osób

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16/12/2016 - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16/12/2016 - sprzęt komputerowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zaproszenie do składania ofert  

Formularz oferty

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału dla podopiecznych

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału dla podopiecznych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opału dla podopiecznych

Zaproszenie do składania ofert 

Formularz oferty

Wzór umowy 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY sprzęt komputerowy 09.03.2016

Kościan 2016-04-29

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wybrano:

 

 • LPK GROUP S.C. Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów ul. Łokietka 10 59-700 Bolesławiec - 6 zestawów komputerowych - cena brutto 22069,14 zł.
 • KOMBIT PLUS Sp. z o.o., Sp. k. ul. Migdałowa 60 61-612 Poznań - 4 drukarki monochromatyczne - cena brutto 2100,84 zł.
 • AZDATA Cezary Leszczyński ul. Jeleńska 5/28 13-230 Lidzbark - urządzenie wielofunkcyjne kolorowe atramentowe - cena brutto 630,01 zł.

 

 

 

 

Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 Mirosława Lubińska

Zaproszenie do składania ofert sprzęt komputerowy 09.03.2016

 

 Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z 15.12.2015

 

Kościan 2015-12-29

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie wybrano firmę:

Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan 

 

Cena wykonania usługi:  2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł)    

 

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Mirosława Lubińska

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z 04.12.2015

 

Kościan 2015-12-17

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r. Nr 82 poz. 560) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wybrano firmę:

Firma Handlowo - Usługowo - Gastronomiczna „Aplauz" Joanna Jankowska

Kiełczewo, ul. Kościańska 10

64-000 Kościan

 

Cena obiadu dwudaniowego 3,52 zł netto (słownie: trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze);      3,80 zł. brutto (słownie: trzy złote osiemdziesiąt groszy)    

 

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

Mirosława Lubińska

 

Zaproszenie do składania ofert 15.12.2015

 

                                                                                                         Kościan, 2015-12-15

 

OR 026.      .2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, usytuowanych na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

tel. 065 512 06 22

e-mail: poczta@ops.koscian.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych                przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, usytuowanych na nieruchomości                                 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

 

 1. Szczegółowy wykaz powierzchni objętych sprzątaniem:

l.p.

RODZAJ POMIESZCZENIA

Lokale przy

ul. Bernardyńskiej 2

 

 • 1.

Biuro Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

38,36

 • 2.

Świetlica Socjoterapeutyczna

383

 • 3.

Korytarz

25

RAZEM [m²]

446,36

 

 

 

RODZAJ PODŁOGI

Lokale przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 4.

wykładzina dywanowa

66

 • 5.

wykładzina pcv

40

 • 6.

płytki

340,36

RAZEM [m²]

446,36

 

 

 

ARMATURA SANITARIATÓW I KUCHENEK

Lokale przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 7.

umywalki

6

 • 8.

muszle klozetowe

6

 • 9.

pisuary

1

 • 10.

zlewozmywaki

1

RAZEM [szt.]

14

 

 

 

POWIERZCHNIE PRZESZKLONE (mierzone jednostronnie)

Lokale  przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 11.

okna PCV

7

 • 12.

drzwi przeszklone

1

RAZEM [m²]

8

INNE

Lokale  przy

ul. Bernardyńskiej 2

 • 13.

biurka

11

 • 14.

stoły

18

 • 15.

krzesła z blatem

50

 • 16.

tablice lekcyjne

2

 • 17.

kaloryfery

22

 • 18.

lampy

54

 • 19.

klimatyzacje

3

 • 20.

lustra

9

 

 1. Dodatkowe informacje (wspólne dla wszystkich części zamówienia):

Prace związane z utrzymaniem czystości winny być wykonywane w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki sprzętu, materiałów   i środków o nieniszczejącym działaniu na czyszczone elementy i ich wystrój.

 • 1) Usługi sprzątania wykonywane będą przez Wykonawcę profesjonalnym specjalistycznym sprzętem, właściwym do danego rodzaju prac i powierzchni, gwarantującym wysoką jakość świadczonych usług.
 • 2) Wykonawca będzie używał środków czystości i środków higieniczno - sanitarnych, posiadających atest PZH do powszechnego stosowania, a także właściwych do zainstalowanych pojemników oraz dozowników.
 • 3) Wykonawca będzie używał środków czystości o jakości nie gorszej niż charakteryzująca Domestos, Ajax, Cif, Cilit, Pronto.
 • 4) Wykonawca zapewni (zakupi) na własny koszt i na bieżąco papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i wkłady zapachowe do właściwych dozowników i pojemników zainstalowanych w budynkach Zamawiającego oraz zapewni ich działanie.
 • 5) Środki czystości, dezynfekujące, zapachowe, worki na śmieci oraz potrzebny sprzęt, narzędzia i materiały do wykonywania usług Wykonawca zapewni (zakupi) na własny koszt.
 • 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie realizacji umowy zażądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego (używanego) środka do dozowników i pojemników oraz stosowanych środków czyszcząco - dezynfekujących w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, co do ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
 • 7) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład i porządek, a prace wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu.
 • 8) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ. w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiadać za przestrzeganie tych przepisów.
 • 9) Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich uwag o usterkach wymagających napraw, których nie jest w stanie usunąć, np. przepalone żarówki, wyrwane kontakty, zepsute zamki drzwiowe, niedrożne umywalki i sedesy poprzez wpis do rejestru, który będzie się znajdował na portierni.
 • 10) W przypadku usług wykonywanych okresowo, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym terminów ich realizacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 • 11) Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy, obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie informacji o pracownikach wyznaczonych do realizacji zamówienia.
 • 12) Wykonawca obowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o każdej zmianie
  w obsadzie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia.
 • 13) Osoba nie umieszczona na liście o której mowa w pkt. 11 lub 12 nie zostanie wpuszczona na teren obiektu przez ochronę.
 • 14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań pracowników Wykonawcy, a także zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usług zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 • 15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wielkości powierzchni (ilości m²) określonych w niniejszym załączniku nr 1 do sprzątania w przypadku wystąpienia prac remontowych lub z innych przyczyn.
 • 16) Wyłączenie lub włączenie powierzchni do sprzątania następować będzie na podstawie protokołu określającego wielkość powierzchni (ilość m2) wyłączonej lub włączonej do sprzątania. Protokół będzie podstawą zmniejszenia lub zwiększenia miesięcznej stawki wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
 • 17) Wykonawca zapewni stały codzienny nadzór i kontrolę jakości w zakresie wykonywanej usługi (np. przez brygadzistę).
 • 18) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego.
 • 19) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby skierowane do realizacji niniejszej umowy w identyfikator firmowy zawierający imię i nazwisko pracownika.
 • 20) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kwalifikowania i zmian rodzaju pomieszczeń do sprzątania dziennego lub popołudniowego.
 • 21) Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wykonują powierzoną im pracę samodzielnie bez możliwości wprowadzania do sprzątanego obiektu osób trzecich.
 • 22) Klucze pobierane będą z portierni przez wskazanych do realizacji zamówienia pracowników Wykonawcy.
 • 23) Przy pobieraniu kluczy zapisywane będzie nazwisko osoby pobierającej oraz godzina pobrania kluczy i ich zdania.
 • 24) Pokoje winny być otwierane przez osoby sprzątające tylko w chwili sprzątania, po sprzątnięciu powinno nastąpić sprawdzenie ich zamknięcia.

 

 

 

 

 

 1. Zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy- obiekty przy ul. Bernardyńskiej 2

 • IV. Zapewnienie niezbędnej ilości papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie.

 • 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie na bieżąco wkładów wymiennych do pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło do dozowników i wkładów zapachowych do elektronicznych odświeżaczy powietrza.
 • 2. W lokalu Świetlicy Socjoterapeutycznej - 50 osób
 • 3. W biurze Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 4 osoby.

 

           

3. Termin realizacji zamówienia:

Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.  

 

4. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

 

5. Sposób obliczenia ceny:

Cenę należy podać zgodnie z formularzem oferty. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyframi i słownie.

 

6. Do oferty należy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

7. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis "Zapytanie ofertowe - stałe utrzymanie czystości Bernardyńska".

 

8. Warunki dotyczące wykonawcy (wymagane uprawnienia lub koncesje i zezwolenia, doświadczenie kwalifikacje pracowników, wymagane ubezpieczenie, urządzenia itp.):

 Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

9. Ofertę należy złożyć  do dnia 22-12-2015 roku do godz. 1300 w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan

 

10. Oferty złożone po godzinie 1300 nie będą rozpatrywane.

 

11. Pracownik Zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Działu Organizacyjnego Paweł Grodziski tel. 65 512 06 22

 

 

 

W załączeniu:

1. Formularz oferty.

2. Wzór umowy z załącznikami

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kościanie

 

Mirosława Lubińska

Załączniki:

Formularz oferty

Umowa

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3