logo logo
logo bip
Ośrodek Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa środków ochrony indywidualnej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze oferty - Sprzedaż zamgławiaczy

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - Sprzedaż zamgławiaczy

Oferta 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - Dostawa środków ochrony indywidualnej

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (drewno) 2020/08/17

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (węgiel) 2020/08/17

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (węgiel) 2020/08/17

Oferta

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (drewno) 2020/08/17

Oferta

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły biurowe 17/06/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły biurowe 17/06/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły przemysłowe 17/06/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły przemysłowe 17/06/2020

Zaproszenie do składania ofert - artykuły biurowe 17/06/2020

Oferta

Wzór umowy 

Koszyk produktów 

Zaproszenie do składania ofert - artykuły przemysłowe 17/06/2020

Oferta

Wzór umowy 

Koszyk produktów 

Zawiadomienie o wyborze oferty - bony dla klientów na rok 2020

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty -przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - bony dla klientów na rok 2020

Oferta 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie prac remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych

Oferta 

Formularz oferty 

Wzór umowy 

Oświadczenie 

Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Oferta 

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3  

  

Zaproszenie do składania ofert - wykonanie prac remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż systemu klimatyzacji

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (węgiel)

Zawiadomienie (węgiel) 

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup oraz dostawa opału (drewno)

Zawiadomienie (drewno)

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (drewno)

Oferta 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa opału (węgiel)

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - prace remontowe

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt, dostawa i montaż regałów do archiwum

Zawiadomienie - regały 

Zaproszenie do składania ofert - projekt, dostawa i montaż regałów do archiwum

Oferta 

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - prace remontowe

Oferta 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - artykuły przemysłowe 31/05/2019

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - artykuły przemysłowe 31/05/2019

Oferta 

Wzór umowy 

Koszyk produktów  

Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały biurowe 10/05/2019

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe 10/05/2019

Oferta

Wzór Umowy

Koszyk produktów

Zawiadomienie o wyborze oferty - bony dla klientów

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - bony dla klientów

Oferta 

Wzór umowy   

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018 - aktualizacja

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 12/12/2018

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 12/12/2018

Oferta  

Wzór umowy   

Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2, 12/12/2018

Oferta   

Formularz oferty   

Wzór umowy   

Załącznik 1  

Załącznik 2   

Załącznik 3    

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy 

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostarczenie opału

Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze oferty - program wspierania rodziny

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - dostarczenie opału

Oferta

Wzór umowy   

Zaproszenie do składania ofert - program wspierania rodziny

Oferta 

Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały biurowe

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe

Oferta  

Wzór Umowy  

Koszyk produktów   

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń

Zawiadomienie

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta

Wzór umowy   

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta

 

Wzór umowy   

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta

Wzór umowy  

kosztorys 1  

kosztorys 2   

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2 16/01/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2 16/01/2018

Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości ul. Bernardyńska 2 16/01/2018

Oferta  

Formularz oferty  

Wzór umowy  

Załącznik 1  

Załącznik 2  

Załącznik 3   

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 04/12/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 04/12/2017

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków 04/12/2017

Zaproszenie do składania ofert    

Formularz oferty  

Wzór umowy  

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.08.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.08.2017

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opału dla podopiecznych 30.08.2017

Oferta 

Wzór umowy  

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.08.2017

Zawiadomienie 

Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń

Oferta 

Wzór umowy

kosztorys ofertowy

projekt remontu pomieszczeń  

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 26/07/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zawiadomienie o wyborze oferty -  przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników projektu „Tęcza”

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy 

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówień - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu

Zawiadomienie o udzieleniu zamówień - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu domowego, dietetyki i zdrowego trybu życia

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na prowadzenie spotkań terapeutycznych dla rodzin – wsparcie specjalistyczne

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na prowadzenie spotkań terapeutycznych dla rodzin – wsparcie specjalistyczne

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie warsztatów pn. „Profilaktyka uzależnie

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – pedagog

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – pedagog

Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu domowego, di

Zmiana ogłoszenia 2 

Zmiana ogłoszenia 

Ogłoszenie 

Projekt umowy część I

Wykaz osób część I

Formularz oferty część IZawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychologa - diagnoza społeczna

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychologa - diagnoza społeczna

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas kursów dla rodziców w „Szkole dla rodziców"- opiekunowie

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas kursów dla rodziców w „Szkole dla rodziców"- opiekunowie

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym


Wykaz osób 

Formularz oferty 
 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Informacja o nieudzieleniu zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie o zamówieniu - wsparcie psychologiczne podczas spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ogłoszenie  

Projekt umowy  

Wykaz osób 

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie warsztatów pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Ogłoszenie  

Projekt umowy   

Wykaz osób 

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym.

Ogłoszenie  

Projekt umowy  

Wykaz osób  

Formularz oferty

Zmiana Ogłoszenia
 

Ogłoszenie o zamówieniu - sprawowanie opieki nad dziećmi podczas kursów dla rodziców w „Szkole dla rodziców"- opiekunowie

Ogłoszenie  

Projekt umowy    

Wykaz osób  

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego – pedagog

Ogłoszenie 

Projekt umowy  

Wykaz osób 

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, psychologa - diagnoza społeczna

Ogłoszenie 

Projekt umowy  

Wykaz osób  

Formularz oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - prowadzenie spotkań terapeutycznych dla osób i ich rodzin, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Ogłoszenie

Projekt umowy

Wykaz osób

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16/12/2016 - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16/12/2016 - sprzęt komputerowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zawiadomienie o wyborze oferty - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków

Zaproszenie do składania ofert  

Formularz oferty

Wzór umowy 

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zaproszenie do składania ofert - sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału dla podopiecznych

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału dla podopiecznych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - dostawa opału dla podopiecznych

Zaproszenie do składania ofert 

Formularz oferty

Wzór umowy 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY sprzęt komputerowy 09.03.2016

Kościan 2016-04-29

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ustawy nie stosuje się.  

 

Informuje się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wybrano:

 

  • LPK GROUP S.C. Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów ul. Łokietka 10 59-700 Bolesławiec - 6 zestawów komputerowych - cena brutto 22069,14 zł.
  • KOMBIT PLUS Sp. z o.o., Sp. k. ul. Migdałowa 60 61-612 Poznań - 4 drukarki monochromatyczne - cena brutto 2100,84 zł.
  • AZDATA Cezary Leszczyński ul. Jeleńska 5/28 13-230 Lidzbark - urządzenie wielofunkcyjne kolorowe atramentowe - cena brutto 630,01 zł.

 

 

 

 

Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert - zaoferowano najniższą cenę brutto.

 

 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 Mirosława Lubińska