logo logo
logo bip
Zaproszenie do składania ofert - stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Oferta 

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3