logo logo
logo bip
Zawiadomienie o wyborze oferty - stałe utrzymanie czystości w lokalach wynajmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Zawiadomienie