logo logo
logo bip
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Kościan  2014-12-03

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: dostawy fabrycznie nowego środka transportu o całkowitej liczbie miejsc 9 osób, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Informuje się, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zakup nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych wybrano firmę P.H.U. SUPER-POL Waldemar Ciesiółka al. Konstytucji 3 Maja 13   64-100 Leszno za cenę 129 236,10 zł brutto.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert    tj. zaproponowano najniższą cenę dostawy fabrycznie nowego środka transportu.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosława Lubińska