logo logo
logo bip
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

Konkursu ofert poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie

Lista załączników:

 Załącznik 1  

konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan.

Lista załączników:

Załącznik nr 1