logo logo
logo bip
Zamówienia poniżej 30 000 EURO

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I

 

Zaproszenie do skladania ofert.

 

Załączniki:

załącznik nr 1 - wykaz prac,

załącznik nr 2 - przedmiar robót,

załącznik nr 3 - ogólna specyfikacja techniczna,

załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

załącznik nr 5 - Projekt umowy

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na: ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I

L.DZ.OR.0372.01.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Informuje się, że w  wynikuprzeprowadzonegozapytania ofertowego na:

 

ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE - ETAP I.

 

przyjęto ofertę firmy Dawid SzłapkaFIRMA OGÓLNOBUDOWLANA DAW-BUD, Kokorzyn, ul. Długa 7, 64-000 Kościan,  za cenę 114.000,24 zł.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adrwe wykonawcy

Cena brutto

1

Dawid Szłapka

FIRMAOGÓLNOBUDOWLANA DAW-BUD Kokorzyn, ul. Długa 7, 64-000 Kościan,

114.000,24 zł.

 

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia – 130 000 zł