logo logo
logo bip

Dostawa samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP

SIWZ

SIWZ ZAŁĄCZNIKI