logo logo
logo bip
Samorządowe Przedszkole nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

                                                 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

  Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę środków czystości  przyjęto następujące ofertę firmy P.H.U. „BAS” J. Kopienka z Kościana na kwotę 4.795,51 zł.

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie

/-/ Izabela Hoffmann

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

wartości kwoty 14  000 euro

 

 

Znak sprawy P-1/221/11-13/2013

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

    Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie

    Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

2. Nazwa i adres oferenta:

3. Przedmiot zamówienia:        dostawa środków czystości

4. Opis zamówienia:

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na środki czystości wg załączonego wykazu

 

 

5. Warunki płatności – przelew lub gotówka.

6. Inne wymagania -  DOSTAWA TOWARU DO PLACÓWKI

7. Kryteria oceny ofert – cena, jakość,

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie   Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

     Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan 

 lub

b) przesłać na adres Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

    Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan lub

 

c) w wersji elektronicznej na e-mail.       przedszkole11monika@op.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 marca 2013r. do godz. 14.00

Wykaz środków czystości

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę  mięsa, wędlin  przyjęto ofertę firmy  P.H.U. DELIKATESY R. Olejnik z Kościana na kwotę – 16.480,50 zł.

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie

/-/ Izabela Hoffmann

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

wartości kwoty 14  000 euro

 

 

Znak sprawy P-1/221/5,6,15/2013

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie

Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

2. Nazwa i adres oferenta:

3. Przedmiot zamówienia:        dostawa mięsa, wędlin

4. Opis zamówienia:

Proszę o złożenie oferty cenowej na zakup żywności:

Mięso, wędliny wg załączonego wykazu

 

5. Warunki płatności – przelew lub gotówka.

6. Inne wymagania – DOSTAWA TOWARU DO PLACÓWKI.

7. Kryteria oceny ofert – cena, jakość,

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie   Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

     Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

lub

b) przesłać na adres  Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

               Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail.       przedszkole11monika@op.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29  marca 2013r. do godz. 14.00

Wykaz mięso, wędliny

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

                                             Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę  ryb, mrożonek i makaronów przyjęto ofertę firmy A.B. Frost Sp. J. Brąszewice na kwotę – 11.452,16 zł.

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie

/-/ Izabela Hoffmann

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

wartości kwoty 14  000 euro

 

 

Znak sprawy P-1/221/4/9-10/2013

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie

Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

2. Nazwa i adres oferenta:

3. Przedmiot zamówienia:        dostawa ryb, mrożonek, makaronów

4. Opis zamówienia:

 

Proszę o złożenie oferty cenowej  na zakup żywności:

Ryby, mrożonki, makarony wg załączonego wykazu

 

5. Warunki płatności – przelew lub gotówka.

6. Inne wymagania – DOSTAWA TOWARU DO PLACÓWKI

7. Kryteria oceny ofert – cena, jakość,

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie   Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

     Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

 lub

b) przesłać na adres Samorządowego Przedszkola z Oddziała     

    Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail.       przedszkole11monika@op.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 marca 2013r. do godz. 14.00

  Wykaz ryby, mrożonki, makarony

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, dnia 4 kwietnia 2013 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę  warzyw i owoców przyjęto ofertę firmy     Handel Obwoźny J. Piskorek z  Kościana  na  kwotę                 - 21.961,00 zł.

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie

/-/ Izabela Hoffmann

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

wartości kwoty 14  000 euro

 

 

Znak sprawy P-1/221/7,8/2013

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie

Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

2. Nazwa i adres oferenta: 

3. Przedmiot zamówienia:        dostawa warzyw i owoców

4. Opis zamówienia:

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na zakup żywności:

Warzywa i owoce wg załączonego wykazu

 

5. Warunki płatności – przelew lub gotówka.

6. Inne wymagania – DOSTAWA TOWARU DO PLACÓWKI

7. Kryteria oceny ofert – cena, jakość,

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 a) osobiście w siedzibie   Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

     Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

 lub

b) przesłać na adres  Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

               Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail.       przedszkole11monika@op.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 marca 2013r. do godz. 14.00

  wykaz warzyw i owoców

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę  pieczywa i ciastek  przyjęto ofertę firmy – Piekarnia-Ciastkarnia M.P. Walenciak z Kiełczewa na kwotę – 12.157,64 zł.

 

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie

/-/ Izabela Hoffmann

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

wartości kwoty 14  000 euro

 

Znak sprawy P-1/221/3-4/2013

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie

Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

 

2. Nazwa i adres oferenta

3. Przedmiot zamówienia:        dostawa pieczywa, ciastek

4. Opis zamówienia:

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na zakup żywności:

Pieczywo, ciastka wg załączonego wykazu

 

5. Warunki płatności – przelew lub gotówka.

6. Inne wymagania – DOSTAWA TOWARU DO PLACÓWKI.

7. Kryteria oceny ofert – cena, jakość,

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 a) osobiście w siedzibie   Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

     Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

 lub

 b) przesłać na adres  Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

               Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan lub

 c) w wersji elektronicznej na e-mail.       przedszkole11monika@op.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 marca 2013r. do godz. 14.00

  wykaz art. - pieczywo i ciastka

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę  pozostałych art. spożywczych  przyjęto ofertę firmy  P.H.U. DELIKATESY R. Olejnik z Kościana na kwotę – 21.604,05 zł.

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie

/-/ Izabela Hoffmann

 

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

wartości kwoty 14  000 euro

 

Znak sprawy  P-1/221/15-16/2013

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

 Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie

Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

2. Nazwa i adres oferenta:

3. Przedmiot zamówienia:        dostawa pozostałych art. spożywczych

 

4. Opis zamówienia:

 

Proszę o złożenie oferty cenowej  na zakup pozostałych art. spożywczych

wg załączonego wykazu

 

5. Warunki płatności – przelew lub gotówka.

6. Inne wymagania – DOSTAWA TOWARU DO PLACÓWKI

7. Kryteria oceny ofert – cena, jakość,

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 a) osobiście w siedzibie   Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

     Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan

 

 lub

b) przesłać na adres Samorządowego Przedszkola z Oddziałami 

    Integracyjnymi Nr 1  w Kościanie Os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail.       przedszkole11monika@op.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 marca 2013r. do godz. 14.00

wykaz art. spożywczych