logo logo
logo bip
Samorządowe Przedszkole nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, dnia 5 kwietnia 2013 r.

 

                                                   Zawiadomienie o wyborze oferty

 

  Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę środków czystości  przyjęto następujące ofertę firmy P.H.U. „BAS” J. Kopienka z Kościana na kwotę 2.110,80 zł.

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 4  w Kościanie

/-/ Henryka Frąckowiak

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

wartości kwoty 14  000 euro

 

 

Znak sprawy P-4/221/1-3/2013

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Samorządowe Przedszkole  Nr 4 w Kościanie ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan

2. Nazwa i adres dostawcy:

3. Przedmiot zamówienia:        dostawa środków czystości

4. Opis zamówienia:

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na środki czystości wg załączonego wykazu

 

5. Warunki płatności – przelew lub gotówka.

6. Inne wymagania – DOSTAWA TOWARU DO PLACÓWKI

7. Kryteria oceny ofert – cena, jakość,

8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie   Samorządowego Przedszkola Nr 4  ul. Wyzwolenia 24,

     64-000 Kościan lub

b) przesłać na adres   Samorządowego Przedszkola Nr 4

    ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail.       przedszkole_koscian@interia.pl

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2 kwietnia  2013r. do godz. 14.00

Wykaz środków czystości