logo logo
logo bip
Informacja o wyborze oferty poniżej 30 000 EURO

Unieważnienie zapytania ofertowego - przebudowa pomieszczeń przy ul. Bączkowskiego 5 a w Kościanie

Kościan, 14.10.2019 r.

 

 

 

BZP. 271.2.38.2019

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

 

Informuje się o unieważnieniu zapytania ofertowego polegającego na przebudowie pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – etap II.

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Unieważnienie postępowania - przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a

Kościan, 30.09.2019 r.

 

 

 

BZP. 271.2.38.2019

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

 

Informuje się o unieważnieniu zapytania ofertowego polegającego na przebudowie pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – etap II.

 

 

 

 

 

   II Zastępca Burmistrza

        Miasta Kościana

        Kinga Czarnecka

Zawiadomienie o wyborze oferty -pełnienie nadzoru

 

Zawiadomienie o wyborze oferty dot: wykonania usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej w ramach Projektu "Instalacja Odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan".

Zawiadomienie o wyborze oferty- zakup urzadzenia Fortianalyzer 200F

Kościan, 06.09.2019 r.

 

BZP. 271.2.35.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

                        Informuje się, że w  wyniku    przeprowadzonego      zapytania     ofertowego

dotyczącego zakupu urządzenia Fortianalyzer 200F wraz z Pakietem BDL na okres 1 roku, HEZO Assistance SOS 8x5xNBD z roczną obsługą inżynierską  na potrzeby Urzędu Miejskiego Kościana,  przyjęto ofertę Firmy NBIT Jarosław Jenczmionka sp. z o.o. Ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice za cenę  24.969,00 zł .

 

 

 

 

II Zastępca Burmistrza Miasta Kościana

                   Kinga Czarnecka