logo logo
logo bip
Informacja o wyborze oferty poniżej 30 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze oferty- zimowe utrzymanie chodników

Kościan, 19.12.2019 r.

 

BZP. 271.2.55.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Informuje się, że w  wyniku    przeprowadzonego      zapytania  ofertowego dotyczącego zimowego utrzymania chodników - odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej chodników i ścieżek rowerowych, działania interwencyjnego w pasie drogowym, oczyszczania przejść dla pieszych, wpustów kanalizacji deszczowej, odśnieżania parkingów strefy płatnego parkowania w Kościanie,  przyjęto ofertę firmy REMLI Anna Majewska ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-030 Śmigiel za cenę   110.075,77  zł.

 

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie

Kościan,  dnia 16 grudnia 2019 r.

 

BZP.271.2.57.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie  przeprowadzonego  zapytania ofertowego dotyczącego remontu pokrycia dachowego budynku nr 5 przy ul. przy ul. Bernardyńskiej 2

w Kościanie informuje się,  że wybrano ofertę  Firmy Handlowo Usługowej Elżbieta Perz, ul. Odolanowska 105, 63-400 Ostrów Wielkopolski  za cenę

61 500,00 zł

 

                                                                           z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                           /-/ Regina Mielcarek

                                                                          Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń ul. Bernardyńska 2 w Kościanie

Kościan,  dnia 16 grudnia 2019 r.

 

BZP.271.2.56.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie  przeprowadzonego  zapytania ofertowego dotyczącego remontu pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie informuje się, że wybrano ofertę firmy MPB -TEAM Michał Dyczak, Radłów, ul. Lamkowa 37, 63-440 Raszków za cenę 13 530,00 zł.

 

 

                                                                                                                      z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                       /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                      Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

Zawiadomieni o wyborze oferty - przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5

Kościan, 28.11.2019 r.

 

BZP. 271.2.46.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Informuje się, że w  wyniku    przeprowadzonego      zapytania  ofertowego dotyczącego przebudowy pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5,  przyjęto ofertę Zakładu Ogólno-Budowlanego Zbyszek Fornalik Ul. Poznańska 53/4, 64-000 Kościanza cenę  145.532,84 zł.

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - dowożenie dzieci niepełnosprawnych

Kościan,  dnia 28 listopada 2019 r.

 

BZP.271.2.50.2019

 

 

 

 

                                                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie  przeprowadzonego  zapytania ofertowego dotyczącego dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie oraz Zespołu Szkół Specjalnych informuje się,  że wybrano ofertę  TAXI OSOBOWA nr 4, ul. Poznańska 23, 64-000 Kościan za cenę  5 zł  za 1 km dowożenia.

 

 

                                                                                                                        z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                       /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                     Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - emisja obligacji

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - emisja obligacji

Zawiadomienie o wyborze oferty - zakup i wdrozenie systemu backup'u Recowery Series model RS-8004 na potrzeby Urzędu Miejskiego Kościana

Kościan,  dnia 06 listopada 2019 r.

 

BZP.271.2.40.2019

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

        Na podstawie  przeprowadzonego  zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i wdrożenia systemu do backup’u Unitrends Recovery Series model RS-8004 na potrzeby Urzędu Miejskiego Kościana, informuje się,  że wybrano ofertę  firmy VERBICOM  S.A.  ul. Skarbka 36, 60-348  Poznań  za cenę  33 757,30 zł.

 

                                                                                                               z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                               /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                             Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego - przebudowa pomieszczeń przy ul. Bączkowskiego 5 a w Kościanie

Kościan, 14.10.2019 r.

 

 

 

BZP. 271.2.38.2019

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

 

Informuje się o unieważnieniu zapytania ofertowego polegającego na przebudowie pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – etap II.

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych