logo logo
logo bip
Informacja o wyborze oferty poniżej 30 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego Kościana

Kościan, 25.05.2020 r.

 

BZP. 271.2.21.2020

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Informuje się, że w  wyniku    przeprowadzonego      zapytania  ofertowego dotyczącego dostawy tuszy i tonerów dla potrzeb Urzędu  Miejskiego Kościana,  przyjęto ofertę firmy  Technika – Biurowa sp. z o.o.  Smyczyna 4c, 64-111 Lipno za cenę 32.284,00 zł.

 

 

 

II Zastępca Burmistrza

   Miasta Kościana

   Kinga Czarnecka

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykonanie studium dla miasta Kościana

Kościan, dnia 11 maja  2020 r.

 

 

BZP.271.2.16.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie  przeprowadzonego  zapytania ofertowego informuje się, że na:

cz. I - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej (obszar objęty planem 20,9 ha)  wybrano ofertę Karoliny Reczulskiej, Pracownia Projektowa, ul. Szybka 1 f/38, 50-421 Wrocław za cenę 7 700,00 zł ,

 

cz. II - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej po złożeniu  oferty dodatkowej wybrano ofertę Konsorcjum:

Piotr Szczepański ul. Wierzbięcice 59/11, 64-547 Poznań,

Tomasz Kuźniar ul. Józefa Sowińskiego 41b/36, 60-284 Poznań

za cenę 6 430,00 zł.,

 

cz. III- wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Kościana  wybrano ofertę Tomasza Wojciechowskiego Grupa EKOFORMAT ul. Poselska 21, 63-000 Środa Wielkopolska za cenę 9 225,00 zł.

 

 

 

                                                             z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                           /-/ Regina Mielcarek

                                                          Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

xxx

 

Zawiadomienie o wyborze oferty- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Kościanie

Kościan, 23.04.2020 r.

 

BZP. 271.2.14.2020

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

                        Informuje się, że w  wyniku    przeprowadzonego      zapytania     ofertowego

dotyczącego wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Kościana,  przyjęto ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM Maciej Wolsztyński, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Śmigiel za cenę  40 896,27 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

                 z up. Burmistrza Miasta Kościana

                 Regina Mielcarek

               Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty- bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym na terenie miasta Kościana

Kościan, 21 kwietnia 2020 r.

 

BZP. 271.2.15.2020

 

 

 

 

 

                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Informuje się, że w wyniku dokonanego rozpoznania rynku na wykonanie bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni wzmocnionej destruktem asfaltowym na terenie miasta Kościana wybrano ofertę Przedsiębiorstwa  Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM Maciej Wolsztyński, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Śmigiel  za cenę 63 382,17 zł.

                                                                                               z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                 /-/ Regina Mielcarek

                                                                                            Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty- bieżące utrzymanie dróg gminnych

Kościan, 31.03.2020 r.

 

BZP. 271.2.9.2020

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

                        Informuje się, że w  wyniku    przeprowadzonego      zapytania     ofertowego

dotyczącego bieżącego utrzymania dróg gminnych  w mieście Kościanie,     przyjęto ofertę firmy Usługowo-Handlowej SOB-BRUK Adam Sobiech os. Jagiellońskie 15/10, 64-000 Kościan za cenę 66.210,00 zł.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Kościana

         Piotr Ruszkiewicz

Informacja o unieważnieniu postępowania - bieżące utrzymanie dróg w mieście Kościanie

Kościan, 19.03.2020 r.

 

BZP.271.2.9.2020

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

Informuje się o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego bieżące utrzymanie dróg gminnych w mieście Kościanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

 

                                                   II Zastępca  Burmistrza

                                                       Miasta Kościana

                                                  /-/ Kinga Czarnecka