logo logo
logo bip
Informacja o wyborze oferty poniżej 30 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze oferty- bieżące utrzymanie dróg gminnych

Kościan, 31.03.2020 r.

 

BZP. 271.2.9.2020

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

                        Informuje się, że w  wyniku    przeprowadzonego      zapytania     ofertowego

dotyczącego bieżącego utrzymania dróg gminnych  w mieście Kościanie,     przyjęto ofertę firmy Usługowo-Handlowej SOB-BRUK Adam Sobiech os. Jagiellońskie 15/10, 64-000 Kościan za cenę 66.210,00 zł.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Kościana

         Piotr Ruszkiewicz

Informacja o unieważnieniu postępowania - bieżące utrzymanie dróg w mieście Kościanie

Kościan, 19.03.2020 r.

 

BZP.271.2.9.2020

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

Informuje się o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego bieżące utrzymanie dróg gminnych w mieście Kościanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

 

                                                   II Zastępca  Burmistrza

                                                       Miasta Kościana

                                                  /-/ Kinga Czarnecka