logo logo
logo bip

Kościan, 19.03.2020 r.

 

BZP.271.2.9.2020

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

Informuje się o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego bieżące utrzymanie dróg gminnych w mieście Kościanie. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

 

                                                   II Zastępca  Burmistrza

                                                       Miasta Kościana

                                                  /-/ Kinga Czarnecka